Książki z audytu wewnętrznego zamówień publicznych w JSFP koszty rachunkowość

 1. Audyt finansowy w jednostkach gospodarczych Teoria i praktyka
  Audyt finansowy w jednostkach gospodarczych Teoria i praktyka
  prawo finansowe działalność gospodarcza Z tematyki omówionej w lekturze mogą korzystać: studenci specjalizujący się w finansach i rachunkowości przedsiębiorstw, jacy mają ambicję podjąć samodziel ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788361276852 Autor: Śliwa Jan
  Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 2. Zasady rachunkowości kontrola wewnętrzna i audyt w towarzystwach funduszy inwestycyjnych
  Zasady rachunkowości kontrola wewnętrzna i audyt w towarzystwach funduszy inwestycyjnych
  W książce opisano zasady organizacji rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej i raportowania okresowego w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Omówiono również zagadnienia dotyczące zapewnienia ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788375566574 Autor: Szczepankiewicz Elżbieta Izabela
  Wydawnictwo CeDeWu
 3. Wielowymiarowy audyt biznesowy Wartość dodana dla organizacji i interesariuszy
  Wielowymiarowy audyt biznesowy Wartość dodana dla organizacji i interesariuszy
  Praca stanowi interesujące i wielce wartościowe opracowanie odnośnie do audytu, w szczególności audytu zewnętrznego. Zawiera udaną próbę autorskiej konstrukcji modelu audytu biznesowego, poprzez wielow ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788323131717 Autor: Ciechan Kujawa Marlena
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 4. Kontrola zewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego
  Kontrola zewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego
  Z uwagi na sformalizowane procedury w zakresie gospodarowania środkami publicznymi działalność finansowa jednostek samorządu terytorialnego podlega ścisłej kontroli podmiotów zewnętrznych. Podstawowymi ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326931628 Autor: Czajkowska Matosiuk Katarzyna
  Oficyna prawa polskiego
 5. Controlling 2 instrumenty od A do Z Licencjacką magisterską doktorską
  Controlling 2 instrumenty od A do Z Licencjacką magisterską doktorską
  Zarządzanie nastawione na sektor wymaga od pracowników większej elastyczności i zaangażowania. O tym, kto wygra w walce z konkurencją, zadecyduje umotywowanie pracowników. Należy rozróżnić operatywne ...
  Wydanie: 2005 Isbn: 8385428100 Autor: Vollmuth J. Hilmar
  Wydawnictwo Placet Plak Leszek
 6. Controlling we wspomaganiu zarządzania uczelnią niepubliczną funkcjonującą w Polsce
  Controlling we wspomaganiu zarządzania uczelnią niepubliczną funkcjonującą w Polsce
  controlling uczelnia Książka wypełnia istniejącą lukę, jako źródło informacji o możliwościach zastosowania controllingu w tak specyficznych jednostkach, jak uczelnie niepubliczne Zawarte w niej wnio ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788375565485 Autor: Elżbieta Janczyk Strzała
  Wydawnictwo CeDeWu
 7. Controlling dla menedżerów
  Controlling dla menedżerów
  Książka jest poświęcona problematyce controllingu w przedsiębiorstwie i prezentuje nowoczesne ujęcie zagadnień, które interesują menedżerów różnych szczebli zarządzania. Po przestudiowaniu książ ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788375565409 Autor:
  Wydawnictwo CeDeWu
 8. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza Studium przypadku
  Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza Studium przypadku
  audyt wewnętrzny Książka zawiera zbiór opracowań w konwencji case study wybranych jednostek. Autorzy poszczególnych części książki to w większości pracownicy administracji publicznej. Dlatego też ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788375564884 Autor: Gumińska Barbara
  Wydawnictwo CeDeWu
 9. Controlling jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S A
  Controlling jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S A
  W publikacji pokazano praktyczne możliwości wdrożenia w całkowitej skali nowoczesnego systemu controllingu finansowego w przedsiębiorstwie PKP PLK S.A. Wykazano również, że implementacja controllingu pr ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788375562453 Autor: Siekierski Włodzimierz
  Wydawnictwo CeDeWu
 10. Controlling w firmie Praktyczne narzędzia jak poprawić płynność finansową w przedsiębiorstwie
  Controlling w firmie Praktyczne narzędzia jak poprawić płynność finansową w przedsiębiorstwie / wysyłka 17.03
  W książce poruszono najważniejsze askpekty prowadzenia własnej firmy, czyli zarządzanie zapasami, gotówką, należnościami i zobowiązaniami. Podpowiada, jakie stosować narzędzia controllingowe do efek ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326927973 Autor: Folga Jacek
  Oficyna prawa polskiego