Książki z audytu wewnętrznego zamówień publicznych w JSFP koszty rachunkowość

 1. Controlling dla menedżerów
  Controlling dla menedżerów
  Książka jest poświęcona problematyce controllingu w przedsiębiorstwie i prezentuje nowoczesne ujęcie zagadnień, które interesują menedżerów różnych szczebli zarządzania. Po przestudiowaniu książ ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788375565409 Autor:
  Wydawnictwo CeDeWu
 2. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza Studium przypadku
  Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza Studium przypadku
  audyt wewnętrzny Książka zawiera zbiór opracowań w konwencji case study wybranych jednostek. Autorzy poszczególnych części książki to w większości pracownicy administracji publicznej. Dlatego też ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788375564884 Autor: Gumińska Barbara
  Wydawnictwo CeDeWu
 3. Controlling jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S A
  Controlling jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S A
  W książce pokazano praktyczne możliwości wdrożenia w całej skali nowoczesnego systemu controllingu finansowego w przedsiębiorstwie PKP PLK S.A. Wykazano również, że zastosowanie controllingu przewodzi ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788375562453 Autor: Siekierski Włodzimierz
  Wydawnictwo CeDeWu
 4. Controlling w firmie Praktyczne narzędzia jak poprawić płynność finansową w przedsiębiorstwie
  Controlling w firmie Praktyczne narzędzia jak poprawić płynność finansową w przedsiębiorstwie / wysyłka 17.03
  W książce poruszono najważniejsze askpekty prowadzenia własnej firmy, czyli zarządzanie zapasami, gotówką, należnościami i zobowiązaniami. Podpowiada, jakie stosować narzędzia controllingowe do efek ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326927973 Autor: Folga Jacek
  Oficyna prawa polskiego
 5. Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej
  Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej
  Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa audyt wewnętrzny, jako działalność niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji jej celów i za ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788376418681 Autor: Kiziukiewicz Teresa
  Difin
 6. Nowoczesny audyt wewnętrzny Moeller
  Nowoczesny audyt wewnętrzny Moeller
  Książka jest przewodnikiem po założeniach i procesach audytu wewnętrznego. Publikacja jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się wykonywaniem audytów wewnętrznych, kadry zarządzającej przeds ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788326431548 Autor: Robert Moeller
  Wolters Kluwer Polska
 7. Audyt wewnętrzny GHP GMP HACCP – poradnik praktyczny
  Audyt wewnętrzny GHP GMP HACCP – poradnik praktyczny
  Obowiązek wdrażania systemów GMP, GHP i HACCP wynika z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225). Wdrożone systemy zapewnienia jakości będą dzi ...
  Wydanie: 2004 Isbn: 8371879121 Autor: Zadernowski
  Wydawnictwo ODDK
 8. Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych
  Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych
  W publikacji przedstawiono organizację systemu kontroli zarządczej – rolę poszczególnych elementów ją tworzących, a także wykorzystanie poszczególnych postulatów standardów kontroli zarządczej w b ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788325553845 Autor: Sołtyk P.
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce
  Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce
  Rosnąca rola jednostek sektora finansów publicznych w kształtowaniu rozwoju lokalnego implikuje potrzebę wypracowania rozwiązań umożliwiających skuteczne ich funkcjonowanie, co wiąże się szczególnie ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788375564020 Autor: Bartoszewicz Anna
  Wydawnictwo CeDeWu
 10. Słownik rachunkowości audytu i podatków
  Słownik rachunkowości audytu i podatków
  Drugie, zmienione i uzupełnione wydanie zawiera ponad 22 000 haseł. Wybrane terminy są używane w prowadzeniu działalności gospodarczej zarówno przez podmioty krajowe, jak i zagraniczne. Opracowując nini ...
  Wydanie: 2008 Isbn: 9788325502911 Autor: Roman Kozierkiewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck