Audyt projektu ze środków unijnych.

Audyt projektu ze środków unijnych. Obowiązki podmiotów i przebiegu kontroli

Publikacja w przystępny sposób prezentuje najistotniejsze zagadnienia związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Autor szczególną uwagę zwraca na tryby przeprowadzania kontroli oraz błędy i nieprawidłowości popełniane podczas realizacji projektów. Wskazuje również, jakie obowiązki mają podmioty realizujące te projekty, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków w zakresie trwałości rezultatów projektu. Ponadto omawia kwestię naliczania korekt finansowych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. Z treści poradnika można dowiedzieć się m.in.:
- jakie są założenia metodologiczne realizacji projektów unijnych,
- jakie rodzaje kontroli wyróżniamy w cyklu realizacji projektu unijnego,
- jakie są tryby realizacji czynności kontrolnych i audytowych w ramach projektu unijnego oraz jakiego rodzaju uprawnienia posiadają podmioty odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli lub audytu projektu,
- jakiego rodzaju błędy popełniają beneficjenci podczas realizacji projektu oraz jakie działania mogą podjąć, aby uniknąć problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych,
- jak należy postępować w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości skutkujących naliczeniem korekt finansowych. Publikacja:
- zawiera praktyczne przykłady, uchwały KIO, wyroki WSA,
- wskazuje rodzaje kontroli wyróżnianych w cyklu realizacji projektu unijnego,
- omawia tryby realizacji czynności kontrolnych i audytowych w ramach projektu unijnego,
- opisuje uprawnienia podmiotów odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli lub audytu projektu,
- wskazuje na błędy popełniane przez beneficjentów podczas realizacji projektu,
- podpowiada, co zrobić, aby uniknąć problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych,
- opisuje, w jaki sposób postępować w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości skutkujących naliczeniem korekt finansowych. Adrian Chodubski – CGAP, audytor wewnętrzny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ma doświadczenie w obszarze audytu zewnętrznego projektów unijnych. Od 2009 r. jest odpowiedzialny za projektowanie i ocenę rozwiązań w obszarze wdrażania systemów kontroli zarządczej oraz procesów zaradzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych. Od 2005 r. certyfikowany audytor wewnętrzny Ministerstwa Finansów. Przeprowadził ponad 50 audytów projektów współfinansowanych ze środków UE oraz ocen systemów zarządzania i kontroli instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych. Doświadczony prelegent w zakresie szkoleń dotyczących wdrażania systemów kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych oraz audytów projektów unijnych.