Łuczak Agnieszka

- Język polski Między nami 8 Podręcznik


jezyk-polski-miedzy-953310i.jpg

Język polski Między nami 8 Podręcznik

Łuczak Agnieszka

Podręcznik dla klasy 8 jest zgodny z podstawą programową obowiązującą od 2017 roku. Książka spełnia wszystkie formalne wymogi stawiane podręcznikom przez nową ustawę oświatową. Seria Między nami w starszych klasach szkoły podstawowej wyróżnia się starannym doborem ciekawych tekstów literackich, pomysłowymi poleceniami i urozmaiconymi zadaniami, które oprócz innych zalet maj

Wydawnictwo: GWO

Cena: 31.50 zł 33.5

jezyk-polski-7-874923i.jpg

Język polski 7 Między nami Zeszyt ćwiczeń Część 2

Łuczak Agnieszka

Dwuczęściowy zeszyt zawiera zbiór ćwiczeń kształcących m.in. umiejętności czytania ze zrozumieniem i tworzenia wielu form wypowiedzi oraz doskonalących poprawne posługiwanie się językiem. W zeszycie znajdują się także elementy teorii porządkujące wiedzę. Zeszyt jest dopasowany do zawartości nowego podręcznika.

Wydawnictwo: GWO

Cena: 11.76 zł 12.5

miedzy-nami-jezyk-875524i.jpg

Między nami Język polski 3 Zeszyt ćwiczeń Część 2

Łuczak Agnieszka

Nowa edycja zeszytu ćwiczeń przygotowana zgodnie z założeniami obowiązującej podstawy programowej. W drugiej części zeszytu ćwiczeń położono nacisk na rozwiązywanie testów i opanowanie umiejętności właściwego gospodarowania czasem na egzaminie zewnętrznym. Dlatego zadania i ćwiczenia składające się na zawartość zeszytu ułożono w cykle wzorowane na testach kompetencji. MI

Wydawnictwo: GWO

Cena: 11.76 zł 12.5

logistyczna-obsluga-klienta-896966i.jpg

Logistyczna obsługa klienta

Kauf Sabina

To pierwszy podręcznik, który koncentrując się jednocześnie na metodach gromadzenia i analizowania danych z pomiaru ilościowego oraz jakościowego w sposób kompleksowy przedstawia teoretyczne zagadnienia obsługi klienta. Jego zakres został dobrany pod kątem problemów występujących w praktyce zawodowej. W książce wyjaśniono, w jaki sposób rozpoznać potrzeby klienta i dostosować p

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 45.12 zł 59

jezyk-polski-3-874910i.jpg

Język polski 3 Między nami Ćwiczenia

Łuczak Agnieszka

Ćwiczenia zawierają przede wszystkim zadania o charakterze sprawdzającym – przydatne na lekcji i w domu. Służą uczniom pomocą w przygotowaniu się do sprawdzianów i kartkówek. Ćwiczenia sprawdzają wyłącznie wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, dlatego publikacja jest doskonałą pomocą w realizacji programu nauczania. Zeszyt jest dostosowany do zawartości p

Wydawnictwo: GWO

Cena: 13.53 zł 12.5

jezyk-polski-3-875535i.jpg

Język polski 3 Między nami Podręcznik

Łuczak Agnieszka

Między nami i każda lekcja gotowa Każdy temat w podręczniku jest gotową jednostką lekcyjną, konsekwentnie integrującą treści literackie, językowe i kulturowe. Znacznym ułatwieniem pracy z uczniami są przemyślane zestawy pytań i zadań. Umiejętnie dobrane teksty kultury angażują uczniów w tok lekcji. Do egzaminu z Między nami Lekcja za lekcją uczniowie przygotowują się do egz

Wydawnictwo: GWO

Cena: 30.94 zł 32.5

jezyk-polski-4-874911i.jpg

Język polski 4 Między nami Ćwiczenia Wersja B

Łuczak Agnieszka

Ćwiczenia w wersji jednozeszytowej pomagają uczniom w przygotowaniu się do sprawdzianów i kartkówek. Zadania w zeszycie sprawdzają wyłącznie wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, dlatego publikacja jest doskonałą pomocą w realizacji programu nauczania. Zeszyt jest dopasowany do zawartości nowego podręcznika. MIĘDZY NAMI

Wydawnictwo: GWO

Cena: 11.76 zł 12.5

jezyk-polski-4-874912i.jpg

Język polski 4 Między nami Zeszyt ćwiczeń Część 1 Wersja A

Łuczak Agnieszka

Dwuzeszytowe ćwiczenia Miedzy nami zawierają urozmaicone rodzajowo ćwiczenia rozwijające i kształtujące umiejętności stylistyczne, gramatyczne i ortograficzne. Zeszyt jest dopasowany do zawartości nowego podręcznika. MIĘDZY NAMI

Wydawnictwo: GWO

Cena: 11.76 zł 12.5

jezyk-polski-4-874913i.jpg

Język polski 4 Między nami Zeszyt ćwiczeń Część 2 Wersja A

Łuczak Agnieszka

Dwuzeszytowe ćwiczenia Miedzy nami zawierają urozmaicone rodzajowo ćwiczenia rozwijające i kształtujące umiejętności stylistyczne, gramatyczne i ortograficzne. Zeszyt jest dopasowany do zawartości nowego podręcznika. MIĘDZY NAMI

Wydawnictwo: GWO

Cena: 11.76 zł 12.5

jezyk-polski-5-874914i.jpg

Język polski 5 Między nami Ćwiczenia Wersja B

Łuczak Agnieszka

Ćwiczenia zawierają przede wszystkim zadania o charakterze sprawdzającym – przydatne na lekcji i w domu. Służą uczniom pomocą w przygotowaniu się do sprawdzianów i kartkówek. Ćwiczenia sprawdzają wyłącznie wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, dlatego publikacja jest doskonałą pomocą w realizacji programu nauczania. Zeszyt jest dostosowany do zawartości n

Wydawnictwo: GWO

Cena: 11.76 zł 12.5