Łukasz Kroplewski

- Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego Krzysztof Sobieralski


Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego Krzysztof Sobieralski

Łukasz Kroplewski

Książka z postępowania administracyjnego skierowana jest głównie do praktyków, w tym pracowników organów administracji publicznej odpowiedzialnych za przygotowanie konkretnych rozstrzygnięć administracyjnych. Książka uwzględnia nowelizację przepisów kpa, a także zostało wzbogacone o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.W jakich przypadkach należy zweryfikować wydaną decyzję administracyjną? Kiedy i w jaki sposób można zmienić treść wydanej decyzji lub doprow

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom