Łukasz Paroń

- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia socjalne plus płyta CD


Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia socjalne plus płyta CD

Łukasz Paroń

Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych umożliwiają dość elastyczne gospodarowanie jego środkami. Natomiast brak sztywnych reguł sprzyja powstawaniu wątpliwości, z którymi nie każdy pracownik działu kadr czy działu socjalnego może sobie poradzić. Co powinien zawierać prawidłowo przygotowany regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? W jaki sposób, zgodnie z rodo, ustalić sytuację socjalną osoby uprawnionej? Co dzieje się z funduszem w momen

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Uchwały regulaminy i procedury + CD

Regulaminy, procedury i akty wewnętrzne w instytucjach publicznych plus płyta CD

Marcin Wilski

Akty wewnętrzne, jak np. statuty czy regulaminy pracy, stworzone raz, niejednokrotnie stają się zapomnianymi dokumentami, nieadekwatnymi do bieżących potrzeb i uregulowań prawnych. O ich istnieniu przypominamy sobie dopiero, gdy w naszej organizacji dojdzie do naruszenia, kryzysu lub wykrycia nieprawidłowości w trakcie kontroli. Tymczasem dobrze przygotowane i sformułowane procedury mogą pomóc w tego typu sytuacjach, ale przede wszystkim będą przydatnym narzędziem w codziennej prac

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Dokumentacja pracownicza 2020

Dokumentacja pracownicza w praktyce nowe zasady i wzory dokumentów plus płyta CD ze wzorami

Łukasz Paroń

Książka stanowi praktyczne źródło informacji na temat najważniejszych kwestii związanych z prowadzeniem i przechowywaniem akt osobowych – od momentu zatrudnienia aż po zakończenie stosunku pracy. Autorzy w przystępny sposób wyjaśniają, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, jak powinny wyglądać dane dokumenty oraz w której części akt należy je przechowywać. Tłumaczą również, w jaki sposób pracodawca może wykazać dopeł

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Łukasz Paroń

Autor książki Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy przedstawia przykładowe metody i kierunki postępowania profilaktycznego w obszarze mobbingu i dyskryminacji oraz innych zagrożeń psychospołecznych. Pokazuje, w jaki sposób należy opisać i wdrożyć zasady je regulujące. Dzięki książce czytelnik otrzyma gotowe wzory dokumentów ułatwiających realizację procedur m.in. w zakresie zgłaszania zjawisk negatywnych, prowadzenia postępowania wyjaśniaj

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Czas pracy w jednostkach sektora publicznego

Czas pracy w jednostkach sektora publicznego

Marcin Wilski

Książka zawiera przydatne wzory dokumentów: regulamin pracy, listę obecności, polecenie pracy w godzinach nadliczbowych i wniosek o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny. Autorzy ograniczyli do minimum rozważania teoretyczne, koncentrując się na wyjaśnieniu przepisów kodeksu pracy i ustaw regulujących czas pracy dla określonych grup zawodowych. Przeanalizowali kluczowe zagadnienia z zakresu czasu pracy jego rozkład, wymiar i normy oraz kwestie dotyczące dni wolnych od pracy, okres

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom