Łukasz Pisarczyk

- Reforma zbiorowego prawa pracy. Próba kodyfikacji a nowelizacja przepisów zbiorowego prawa pracy


Zbiorowe prawo pracy

Reforma zbiorowego prawa pracy. Próba kodyfikacji a nowelizacja przepisów zbiorowego prawa pracy

Łukasz Pisarczyk

Reforma zbiorowego prawa pracy. Próba kodyfikacji a nowelizacja przepisów zbiorowego prawa pracy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks pracy Komentarz Florek

Kodeks pracy Komentarz Florek

Dorota Dzienisiuk

Komentarz do kodeksu pracy zawiera wnikliwe omówienie przepisów kodeksu z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, które miały miejsce od daty ostatniego wydania, kładąc szczególny nacisk na przybliżenie doniosłych nowelizacji z lat 2016 i 2017. Dotyczą one m.in.:- podniesienia progu liczebności zatrudnionych pracowników, od którego powstaje obowiązek pracodawcy ustalania regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania,- nowych zasad wystawiania świadectwa pracy,- wprowadzenia wymogu f

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Terminowe umowy o pracę

Terminowe umowy o pracę

Mędrala Małgorzata

Książka stanowi piewsze na rynku wydawniczym kompleksowe omówienie ostatnich nowelizacji przepisów dotyczących terminowych umów o pracę zarówno w aspekcie naukowym, jak i praktycznym.Autorzy - wśród nich pracownicy wiodących ośrodków naukowych w Polsce oraz doświadczeni praktycy - szczegółowo prezentują poszczególne rodzaje umów terminowych, w tym:- o pracę na zastępstwo,- na okres próbny,- sezonowych,- na okres kadencji.W książce przedstawiono analizę nowych przepisów

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

System prawa pracy

System prawa pracy

Baran Krzysztof Wojciech

Tom I Systemu prawa pracy w swych założeniach pomyślany został jako prezentacja ustawodawstwa pracy w ujęciu systemowym. Jego koncepcja zakłada kompleksowe zarysowanie zasadniczych konturów systemu prawa pracy, w szczególności zagadnień: - pojęcia, systematyki i sposobów ujęcia prawa pracy, - przedmiotu i miejsca prawa pracy w systemie prawa, - podstaw aksjologicznych i etycznych prawa pracy, - ewolucji i rozwoju prawa pracy - funkcji i właściwości prawa pracy, - charakteru norm

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

ZBIOROWE PRAWO PRACY KOMENTARZ

ZBIOROWE PRAWO PRACY KOMENTARZ

Krzysztof Wojciech Baran

Komentarz z prawa pracy skierowany jest do działaczy związkowych, mediatorów, menedżerów, pracowników HR oraz członków organów przedstawicielskich. Zainteresuje radców prawnych, adwokatów oraz sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy, a także przedstawicieli nauki prawa pracy. Komentarz zbiorowe prawo pracy zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem aktów prawnych składających się na zbiorowe prawo pracy, takich jak: - us

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Czerniak Swędzioł Justyna

Publikacja stanowi rzetelną analizę i całościowe omówienie tematyki związanej z uprawnieniami pracowników rodziców, a także rodziców nieposiadających tego statusu w świetle najnowszych zmian przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. W książce Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem zawarto opinie przedstawicieli doktryny w przedmiocie wprowadzonych nowelizacji, uzasadnione komentarze oraz trafne uwagi nie tylko na temat nowych regulacji, lecz także j

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Ryzyko pracodawcy

Ryzyko pracodawcy

Łukasz Pisarczyk

Ryzyko pracodawcy to książka prezentująca specyficzną cechę stosunku pracy za jaką niewątpliwie można uznać dysproporcję w sposobie ukształtowania sytuacji prawnej pracownika i pracodawcy wobec zakłóceń powstających w trakcie realizacji stosunku pracy. Autor, wychodząc od tradycyjnego podziału na ryzyko gospodarcze, osobowe, techniczno-organizacyjne i socjalne, stara się określić istotę ryzyka pracodawcy, analizując instrumenty prawne, przy pomocy których dochodzi do obci

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska