Łukasz Pisarczyk

- Prawo pracy Florek


Prawo pracy Florek

Prawo pracy Florek

Ludwik Florek

W podręczniku z prawa pracy omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie pracy, ustawach dotyczących prawa pracy oraz aktach wykonawczych. Dotyczą one m.in.:przedmiotu, funkcji, zasad i źródeł prawa pracy,powstania, zmiany oraz ustania stosunku pracy,praw i obowiązków pracowników,odpowiedzialności prawnej w stosunkach pracy,zbiorowego prawa pracy,pracowniczego ubezpieczenia społecznego.Podręcznik obejmuje całość wykładu prawa pracy: czę

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Zbiorowe prawo pracy

Reforma zbiorowego prawa pracy. Próba kodyfikacji a nowelizacja przepisów zbiorowego prawa pracy

Łukasz Pisarczyk

Reforma zbiorowego prawa pracy. Próba kodyfikacji a nowelizacja przepisów zbiorowego prawa pracy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo pracy Florek

Prawo pracy Florek

Ludwik Florek

Przedmowa do szesnastego wydania Podręcznik obejmuje całość wykładu prawa pracy: część ogólną, indywidualne i zbiorowe prawo pracy. Uzupełnieniem jest pracownicze ubezpieczenie społeczne, pozostające w różnorodnych związkach z prawem pracy. Wskazuje on również na dyrektywy Unii Europejskiej, z których wywodzą się liczne przepisy polskie - go prawa pracy. Uwzględnia on wszystkie dotychczasowe zmiany prawa pracy, a także najnowsze orzecznictwo i piśmiennictwo prawnicze.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo pracy Florek Beck

Prawo pracy Florek Beck

Ludwik Florek

Siedemnaste wydanie książka z prawa pracy Florka przedstawia nowy stan prawny w zakresie umowy na czas określony, w tym zwłaszcza ograniczenia dopuszczalności jej zawierania, długości okresu wypowiedzenia umowy na czas określony czy odszkodowania za naruszenie przepisów o rozwiązywaniu tej umowy oraz zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (powyższe zmiany wejdą w życie w lutym 2016 r.), jak również Rady Dialogu Społecznego. W książce

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks pracy Komentarz Florek

Kodeks pracy Komentarz Florek

Dorota Dzienisiuk

Komentarz do kodeksu pracy zawiera wnikliwe omówienie przepisów kodeksu z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, które miały miejsce od daty ostatniego wydania, kładąc szczególny nacisk na przybliżenie doniosłych nowelizacji z lat 2016 i 2017. Dotyczą one m.in.:- podniesienia progu liczebności zatrudnionych pracowników, od którego powstaje obowiązek pracodawcy ustalania regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania,- nowych zasad wystawiania świadectwa pracy,- wprowadzenia wymogu f

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Terminowe umowy o pracę

Terminowe umowy o pracę

Mędrala Małgorzata

Książka stanowi piewsze na rynku wydawniczym kompleksowe omówienie ostatnich nowelizacji przepisów dotyczących terminowych umów o pracę zarówno w aspekcie naukowym, jak i praktycznym.Autorzy - wśród nich pracownicy wiodących ośrodków naukowych w Polsce oraz doświadczeni praktycy - szczegółowo prezentują poszczególne rodzaje umów terminowych, w tym:- o pracę na zastępstwo,- na okres próbny,- sezonowych,- na okres kadencji.W książce przedstawiono analizę nowych przepisów

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

System prawa pracy

System prawa pracy

Baran Krzysztof Wojciech

Tom I Systemu prawa pracy w swych założeniach pomyślany został jako prezentacja ustawodawstwa pracy w ujęciu systemowym. Jego koncepcja zakłada kompleksowe zarysowanie zasadniczych konturów systemu prawa pracy, w szczególności zagadnień: - pojęcia, systematyki i sposobów ujęcia prawa pracy, - przedmiotu i miejsca prawa pracy w systemie prawa, - podstaw aksjologicznych i etycznych prawa pracy, - ewolucji i rozwoju prawa pracy - funkcji i właściwości prawa pracy, - charakteru norm

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

ZBIOROWE PRAWO PRACY KOMENTARZ

ZBIOROWE PRAWO PRACY KOMENTARZ

Krzysztof Wojciech Baran

Komentarz z prawa pracy skierowany jest do działaczy związkowych, mediatorów, menedżerów, pracowników HR oraz członków organów przedstawicielskich. Zainteresuje radców prawnych, adwokatów oraz sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy, a także przedstawicieli nauki prawa pracy. Komentarz zbiorowe prawo pracy zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem aktów prawnych składających się na zbiorowe prawo pracy, takich jak: - us

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Czerniak Swędzioł Justyna

Publikacja stanowi rzetelną analizę i całościowe omówienie tematyki związanej z uprawnieniami pracowników rodziców, a także rodziców nieposiadających tego statusu w świetle najnowszych zmian przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. W książce Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem zawarto opinie przedstawicieli doktryny w przedmiocie wprowadzonych nowelizacji, uzasadnione komentarze oraz trafne uwagi nie tylko na temat nowych regulacji, lecz także j

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prawo pracy Florek Podręczniki Prawnicze

Prawo pracy Florek Podręczniki Prawnicze

Ludwik Florek

Przedmowa do szesnastego wydania Podręcznik obejmuje całość wykładu prawa pracy: część ogólną, indywidualne i zbiorowe prawo pracy. Uzupełnieniem jest pracownicze ubezpieczenie społeczne, pozostające w różnorodnych związkach z prawem pracy. Wskazuje on również na dyrektywy Unii Europejskiej, z których wywodzą się liczne przepisy polskie - go prawa pracy. Uwzględnia on wszystkie dotychczasowe zmiany prawa pracy, a także najnowsze orzecznictwo i piśmiennictwo prawnicze.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck