Łukasz Prasołek

- Pomoc dla pracodawcy w sprawach pracowniczych w dobie kryzysu. Tarcze antykryzysowe, prawo pracy, RODO, ZUS, PIT


Prawo pracy

Pomoc dla pracodawcy w sprawach pracowniczych w dobie kryzysu. Tarcze antykryzysowe, prawo pracy, RODO, ZUS, PIT

Łukasz Prasołek

Kompendium wiedzy dotyczące sytuacji prawno-pracowniczej przedsiębiorców w okresie epidemii spowodowanej COVID-19. Książka obejmuje materię wynikającą zarówno z ustawodawstwa specjalnego wprowadzonego w czasie epidemii, jak i z przepisów Kodeksu pracy, które umożliwiają pracodawcy dostosowanie się do trudnej sytuacji ekonomicznej. Publikacja zawiera: Analizę regulacji wynikających z tzw. specustawy związanej z COVID-19, kolejnych tarcz antykryzysowych oraz Kodeksu pracy i RODO,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0,00 zł 0

Dokumentacja czasu pracy

Dokumentacja czasu pracy wyjaśnienia obliczenia przykłady i gotowe wzory dokumentów

Łukasz Prasołek

Poradnik zawiera ujęcie czasu pracy przez pryzmat dokumentów, które go dotyczą w firmie. Od stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które wprowadziło zmiany także w sposobie prowadzenia dokumentów z zakresu czasu pracy. Z kolei od 6.6.2018 r. wprowadzono zmiany dotyczące czasu pracy rodziców niepełnosprawnych dzieci. Ponadto od 2015 r. pojawiło się wiele nowych stanowisk MRPIPS dotyczących czasu pracy. Wszystkie te zmiany będą uwzgl

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Regulamin rozliczania podróży służbowych z dokumentacją

Regulamin rozliczania podróży służbowych z dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

Marzena Mazur

Wzorcowy regulamin oparty jest na rozwiązaniach wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz.167). Jednostki samorządowe i wywodzące się z sektora państwowej sfery budżetowej mogą go zastosować niemal wprost, uzupełniając jedynie w miejscach wykropkowanych

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Podróże służbowe zasady rozliczania czas pracy ubezpieczenia społeczne opodatkowanie

Podróże służbowe zasady rozliczania czas pracy ubezpieczenia społeczne opodatkowanie

Agata Lankamer Prasołek

Od 1 marca 2013 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące podróży służbowych. Znacznie zmieniono zasady rozliczania diet oraz kosztów noclegów, wprowadzono nowe stawki świadczeń z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych. Publikacja zawiera bardzo szczegółowe omówienie wszelkich zagadnień związanych z podróżami służbowymi. Autorzy doświadczeni specjaliści komentują poszczególne zagadnienia pod kątem prawa pracy, prawa podatkowego posługując się licznymi p

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników prawa i obowiązki stron – wzory dokumentów – konsekwencje podatkowe

Łukasz Prasołek

Kompleksowy przewodnik dla pracodawcy przybliżający problematykę podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Praktyczne komentarze specjalistów odnośnie praw i obowiązków pracodawcy i pracownika wynikających z przepisów prawa pracy. W publikacji przedstawiono również analizę konsekwencji podatkowych i ubezpieczeń społecznych świadczeń przysługujących pracownikom z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Poszczególne rozdziały poświęcone są odrębnym temato

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Zarządzanie czasem pracy przez menedżerów

Zarządzanie czasem pracy przez menedżerów

Łukasz Prasołek

W książce pokazano jak zaplanować i rozliczyć czas pracy w różnych okresach czasu – miesiącu, okresie rozliczeniowym i roku. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy na skomplikowany temat, jakim jest czas pracy. Publikacja jest obszerna, gdyż proces zarządzania czasem pracy podzielono na etapy, uwzględniając zaangażowanie w nie kadry zarządzającej. Pod względem tematycznym książkę można podzielić na 4 bloki tematyczne:- zarządzanie czasem pracy w skali miesiąca – r

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Czas pracy kierowców procedury rozliczenia wzory

Czas pracy kierowców procedury rozliczenia wzory

Łukasz Prasołek

Książka wzbogacona jest praktycznymi przykładami obrazującymi omawiane zagadnienia, wzorami dokumentów, jakie powinny być stosowane w związku z zatrudnianiem kierowców a także licznym orzecznictwem oraz stanowiskami urzędowymi odnoszącymi się do najbardziej problemowych zagadnień. Jest to kolejne wydanie książki, które zostało uzupełnione o nowelizacje dokonane w latach 2012 i 2013, w tym m.in.: - szczegółowa analiza czasu pracy kierowców samo zatrudnionych (nowy rozdział

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck