Łukasz Sanakiewicz

- Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania


Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

Łukasz Sanakiewicz

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz. Publikacja w przystępny sposób omawia przepisy ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, które weszły w życie 1.01.2019 r.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 99.63 zł 129