Łukasz Węgrzynowski

- Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz


Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz

Łukasz Węgrzynowski

Prezentowana publikacja to kompleksowy komentarz omawiający zagadnienia dotyczące zasad zarządzania mieniem państwowym. W komentarzu skomentowano przepisy: ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm.), oraz ustawy z 16.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 145.59 zł 169

Ekwiwalentność świadczeń w umowie wzajemnej

Ekwiwalentność świadczeń w umowie wzajemnej

Łukasz Węgrzynowski

Publikacja stanowi pierwsze w polskiej literaturze kompleksowe omówienie problematyki umowy wzajemnej. Przedstawiono genezę tego pojęcia wraz z szeroką analizą prawnoporównawczą. Precyzyjnie wyjaśniono istotę umowy wzajemnej, łącząc ją z problematyką świadczenia oraz z proponowanym modelem kwalifi kacji prawnej umów. Omówiono także stosunek umowy wzajemnej do ekwiwalentności św

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska