Łukasz Zamojski

- Kodeks spółek handlowych ze schematami


ksh2013kodekshandlowy.jpg

Kodeks spółek handlowych ze schematami

Łukasz Zamojski

Stan prawny schematów na 11 września 2018 r. Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks spółek handlowych wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących ustawę oraz schematy do niej. Schematy przedstawiają powiązania między poszczególnymi unormowaniami. To nowatorskie rozwiązanie – swoista mapa Kodeksu – z pewnością ułatwi Czytelnikowi poruszanie się w gąszczu przepisów

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 22.49 zł 25.9

kodeks-spolek-handlowych-ze-schematami-2017.jpg

Kodeks spółek handlowych ze schematami

Łukasz Zamojski

Teksty ustaw , schematy z kodeksu spółek handlowych zawierają tekst ustawy - Kodeks spółek handlowych wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących. Uwzględniono m.in. ustawę z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw oraz z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymus

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

ksh2014kodekshandlowy.jpg

Kodeks spółek handlowych ze schematami

Łukasz Zamojski

Stan prawny wrzesień 2014 roku. Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks spółek handlowych wraz z wykazem zmieniających ją aktów prawnych. W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy, który umożliwia odnalezienie poszczególnych zagadnień. Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaakcentowano je kolorowym tłem. Schematy zamieszczone na końcu pu

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

LNWP-6666x.jpg

Rejestracja spółek Zagadnienia materialne

Łukasz Zamojski

Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe jest monografią, która koncentruje się wokół problematyki rejestracji spółek handlowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Publikacja dzieli się na trzy części. W pierwszej części zostały przedstawione ogólne zagadnienia związane z rejestrem i postępowaniem rejestrowym. Omówiono w niej cel i funkcje rejestru, główne kompetencj

Wydawnictwo: LexisNexis Polska