Żak Dariusz

- Własność intelektualna w Internecie


Własność intelektualna w Internecie

Własność intelektualna w Internecie

Żak Dariusz

Niniejsza publikacja dotyczy ochrony własności intelektualnej w Internecie. Przedstawia zagadnienie w ujęciu prawnym i praktycznym. Ze względu na rozległość i złożoność obszaru badań, a także aktualność problematyki praca jest przyczynkiem do ukazania relacji między Internetem a pra­wem. Na rynku wydawniczym niewiele jest opracowań z tego zakresu, prezentowana książka stanowi zatem próbę zapełnienia tej luki. Książka zawiera siedemnaście artykułów podzielonych na dwie

Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego