Żołyński Janusz

- Kodeks pracy Komentarz Żołyński


Kodeks pracy Komentarz Żołyński

Kodeks pracy Komentarz Żołyński

Żołyński Janusz

Komentarz do kodeksu pracy dla praktyków zawodowo zajmującym się stosowaniem prawa pracy, w tym pracodawcom, menedżerom działów HR, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, osobom zajmującym się obsługą prawną przedsiębiorców, związkom zawodowym, a także biurom rachunkowym. Może stanowić także cenną pomoc dydaktyczną dla studentów oraz aplikantów zawodów prawniczych. Już II komentarza do Kodeksu pracy – 1776 stron wyjaśnień, wskazówek, orzecznictwa sądowego i poglądów

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Aksjologiczne normatywne i społeczne podstawy prawa rozwiązywania sporów zbiorowych pracy

Aksjologiczne, normatywne i społeczne podstawy prawa rozwiązywania sporów zbiorowych pracy

Żołyński Janusz

Książka opracowana przez dr Janusza Żołyńskiego została poświęcona problematyce sporów zbiorowych pracy. Jej przedmiot odnosi się do zagadnień istotnych zarówno teoretycznie, w jaki sposób i praktycznie dla nauki prawa pracy. Publikacja jest jedną z niewielu na rynku polskim monografii, która w sposób kompleksowy dokonuje doktrynalnej, normatywnej i społecznej analizy podstaw prawnych rozwiązywania sporów zbiorowych. W sposób uporządkowany i zbiorczy przedstawia czytelnikowi

Wydawnictwo: ODDK

Pracodawca a związki zawodowe Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy Zagadnienia prawne w pytaniach i odpowiedziach wzory pism +CD

Pracodawca a związki zawodowe Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy Zagadnienia prawne w pytaniach i odpowiedziach wzory pism +CD

Żołyński Janusz

Prezentowana publikacja przedstawia zagadnienia związane z szeroko rozumianym zbiorowym prawem pracy. Książka została podzielona na trzy działy tematyczne: I. Spory zbiorowe II. Usytuowanie i uprawnienia związków zawodowych u pracodawcy III. Wzory pism Autor zbioru na podstawie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i ustawy o związkach zawodowych oraz zebranych poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego i wzorów pism udziela odpowiedzi na wiele problemowych kwestii. Adresaci: Opr

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o związkach zawodowych Komentarz

Ustawa o związkach zawodowych Komentarz

Żołyński Janusz

W opracowaniu zaprezentowano dorobek doktryny prawa pracy, a także bogaty wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych. Przy rozwiązywaniu praktycznych problemów pomocne będą zamieszczone w książce wzory oraz zestawienie podstawowych aktów prawnych dotyczących związków zawodowych. Stan prawny 31.07.2014 rok

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych

Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych

Żołyński Janusz

Książka dla szerokiego kręgu odbiorców, teoretyków zbiorowego prawa pracy, praktyków, jak i pracodawców oraz przedstawicieli związków zawodowych. Może być również pomocna w zdobywaniu wiedzy z zakresu zbiorowego prawa pracy przez studentów oraz aplikantów zawodów prawniczych. Książka zawiera szczegółową analizę instytucji strajku, w tym prezentuje szerzej nieznane postacie strajków lub akcji protestacyjnych. Niewątpliwym atutem książki jest pogłębione omówienie inst

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks pracy Komentarz z suplementem elektronicznym

Kodeks pracy Komentarz z suplementem elektronicznym

Żołyński Janusz

Najnowszy stan prawny: komentarz zawiera omówienie pięciu najnowszych nowelizacji Kodeksu pracy: 1) ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1066) wprowadziła zmiany w zakresie: - uprawnień pracownika-ojca wychowującego dziecko w przypadku śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,- uprawnień pracownika-ojca wychowującego dziecka w

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Wzory pism pozwów i umów z zakresu prawa pracy

Wzory pism pozwów i umów z zakresu prawa pracy

Żołyński Janusz

Prezentowana publikacja to zbiór przykładowych wzorów pism, pozwów i umów z zakresu prawa pracy wraz z komentarzami, literaturą i orzecznictwem sądowym, które mogą okazać się pomocne przy zrozumieniu konkretnych instytucji tej dziedziny prawa. Książka została podzielona na dziewięć działów tematycznych: I. Kary porządkowe II. Ochrona kobiet III. Pełnomocnictwa i pisma związane z pełnomocnictwem IV. Pisma związane z ewentualnym wytoczeniem powództwa V. Pozew VI. Pisma w po

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska