MARCINIUK J

- Podatek dochodowy od osób prawnych 2011


Podatek dochodowy od osób prawnych 2011

Podatek dochodowy od osób prawnych 2011

Marciniuk Janusz

Prezentowane, jedenaste już wydanie Komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest najobszerniejszą z aktualnie dostępnych na rynku publikacji w tym zakresie. Dzięki uporządkowanej strukturze tekstu, przywołaniu licznego orzecznictwa oraz interpretacji organów podatkowych, a także wieloletniemu wykorzystywaniu w praktyce przepisów ustawy przez jego Redaktora i Autorów, zapewnia Czytelnikowi zdobycie wyczerpującej wiedzy z zakresu tego podatku. Bieżące wydanie ninie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Marciniuk Janusz

Książka adresowana jest do praktykujących rzeczoznawców majątkowych, jak i do wzrastającej ilości adeptów tej sztuki. Zawód rzeczoznawcy majątkowego przyciąga osoby, które legitymując się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na dowolnym kierunku, muszą jednak posiadać znaczącą wiedzę w dziedzinie prawa, ekonomii, porządku geometrycznego przestrzeni, finansów, a nade wszystko matematyki stosowanej; procedura wyceny każdej nieruchomości bezwzględnie nosi wszelkie zna

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatek dochodowy od osób fizycznych Komentarz 2019

Podatek dochodowy od osób fizycznych Komentarz 2019

Marciniuk Janusz

Komentarz do ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pod redakcją wybitnego specjalisty w zakresie prawa podatkowego dr. Janusza Marciniuka stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, z uwzględnieniem najnowszego stanu sprawnego, włącznie ze zmianami. Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: - podmiotu i przedmiotu opodatkowania;- źródła przychodów;- z

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Marciniuk Janusz

Prezentowany Komentarz zapewni Czytelnikowi zdobycie szczegółowej wiedzy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. Gwarantuje to uporządkowana struktura tekstu, powoływane orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych. W bieżącym wydaniu Komentarza uaktualniono objaśnienia do przepisów dotychczas obowiązujących, a także uwzględniono zmiany, które weszły w życie z dniem 1.01.2010 r. W szczególności zmodyfikowano wykaz zwolnień podatkowych poszerzając go m.in. o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatek dochodowy od osób fizycznych Komentarz 2019

Podatek dochodowy od osób fizycznych Komentarz 2019

Marciniuk Janusz

17 wydanie Komentarza do PIT uwzględnia i szczegółowo prezentuje zmiany, które pojawiły się od poprzedniego wydania, w szczególności wchodzące w życie 1.1.2016 roku. Najważniejsze z nich to: 1) nowela z 16.1.2015 r. (Dz. U. poz. 251), wprowadzająca: - domniemanie, że uzyskane przez podatnika przychody pochodzą z czynności, które mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, przyjmując jednocześnie możliwość obalenia tego domniemania,- nowy Rozdział 5a (art. 25b–25g

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2019 podatkowe Kometarze Becka

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2019 podatkowe Kometarze Becka

Marciniuk Janusz

Prezentowane wyd. Komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pod red. J. Marciniuka) jest najobszerniejszą z aktualnie dostępnych na rynku publikacji w tym zakresie. Dzięki uporządkowanej strukturze tekstu, przywołaniu licznego orzecznictwa oraz interpretacji organów podatkowych, a także wieloletniemu wykorzystywaniu w praktyce przepisów ustawy przez jego Redaktora i Autorów, zapewnia Czytelnikowi zdobycie wyczerpującej wiedzy z zakresu tego podatku. Jak co roku, zo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Marciniuk Janusz

Prezentowane, dwunaste już wydanie Komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest najobszerniejszą z aktualnie dostępnych na rynku publikacji w tym zakresie. Dzięki uporządkowanej strukturze tekstu, przywołaniu licznego orzecznictwa oraz interpretacji organów podatkowych, a także wieloletniemu wykorzystywaniu w praktyce przepisów ustawy przez jego Redaktora i Autorów, zapewnia Czytelnikowi zdobycie wyczerpującej wiedzy z zakresu tego podatku. Bieżące wydanie nini

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2019 Komentarz

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2019 Komentarz

Marciniuk Janusz

Najobszerniejsza z aktualnie dostępnych na rynku publikacji w tym zakresie. Komentarz skierowany jest do osób zajmujących się problematyką tego podatku w praktyce. Zapewnia Czytelnikowi zdobycie szczegółowej wiedzy na jego temat, gdyż omówione w nim zagadnienia wzbogacone zostały licznymi odniesieniami do interpretacji organów podatkowych oraz do orzecznictwa sądów polskich. Komentarz uwzględnia zmiany w zakresie omawianych przepisów, które miały miejsce zarówno w 2012 roku, j

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych

Marciniuk Janusz

Komplet: Podatek dochodowy od osób fizycznych - Prezentowany Komentarz zapewni Czytelnikowi zdobycie szczegółowej wiedzy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. Gwarantuje to uporządkowana struktura tekstu, powoływane orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych.W bieżącym wydaniu Komentarza uaktualniono objaśnienia do przepisów dotychczas obowiązujących, a także uwzględniono zmiany, które weszły w życie z dniem 1.01.2010 r. W książce podatek dochodowy od os

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck