Podatkowe Teksty Ustaw Becka

- Podatki 2020 Beck książka ze zmianami w 2020 roku


Podatki 2019 Beck

Podatki 2020 Beck książka ze zmianami w 2020 roku

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

W książce o podatkach w dziale podatkowym zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową 2019,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 roku,- ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych 2019,- ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,- ustawę o podatku od towarów i usług- ustawę o pod

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck

Artur Hołda

Planowany termin wydania książki o zamknięciu roku to 20 grudnia 2019. W 2019 roku weszło w życie wiele zmian mających wpływ na podatkowe i księgowe zamknięcie roku: - Ustawa z o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jest to najobszerniejsza zmiana przepisów w zakresie CIT i PIT. Właśnie tej zmianie poświęcon

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatki 2019 Beck

Podatki 2020 Beck

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

W książce o podatkach w dziale podatkowym zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową 2019,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 roku,- ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych 2019,- ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,- ustawę o podatku od towarów i usług- ustawę o pod

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Sprawozdanie finansowe po zmianach w 2019 roku. Wyceny księgowe i podatkowe. Różnice księgowe i podatkowe. Koszty i przychody podatkowe. Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy. Rozliczenie roczne VAT, CIT, PIT, PFRON, GUS. Jednolity plik kontrolny. Listy kontrolne.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatki 2019 Becka

Podatki 2019 Becka

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: 16 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 808). Zawiera zmiany wchodzące w życie 1.01.2016 r. Treść Artykułów, które uległy zmianie po opublikowaniu wydania Podatki 2015 - została pogrubiona (nie dotyczy załączników). W razie konieczności skorzystania z innego stanu prawnego zachęcamy do posłużenia się kartą zdrapką umożliwiającą elektroniczny dostęp do aktów zawartych w zbiorze. Podatki 2015 jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pra

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatki 2019 Teksty Ustaw Becka Stan prawny 9 maja 2012 rok

Podatki 2019 Teksty Ustaw Becka Stan prawny 9 maja 2012 rok

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Podatki 2012, to najbardziej kompeksowy zbiór aktów prawnych dostępnych na rynku dotyczących tematyki podatków. W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe: Ordynację podatkową 2012, ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych 2012, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawę o podatku

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatki 2019 Teksty Ustaw Becka

Podatki 2019 Teksty Ustaw Becka

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Podatki 2012, to najbardziej kompeksowy zbiór aktów prawnych dostępnych na rynku dotyczących tematyki podatków. W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe: Ordynację podatkową 2012, ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych 2012, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawę o podatku

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatki 2019 Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Podatki 2019 Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Stan prawny 11.05.2013 rok. Książka zawiera zmiany wchodzące w życie 1.01.2014 r. (ustawa o podatku od towarów i usług). Jest w nim wiele nowych rozporządzeń w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Do niniejszego wydania podatków 2013 zostały dodane następujące akty:- Rozporządzenie MF w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług,- Rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących,- R

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatki 2019 Beck

Podatki 2019 Beck

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Stan prawny 19.05.2014 rok. Książka objęła przemiany wchodzące w życie w kwietniu 2014 r. Regulacje te spojone są zwłaszcza z podatkiem naliczonym w przypadku wydatków połączonych z pojazdami samochodowymi dodatkowo z wyłączeniem opodatkowania niektórych pojazdów wykorzystywanych poprzez podatnika również na cele niezwiązane z prowadzoną przezeń aktywnością gospodarczą. Te przemiany wynikają z decyzji Rady UE, w której Rada pozwoliła Polsce na czasowe odstąpienie od za

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck