Adam Bartosiewicz

- Zasady opodatkowania


brak.jpg

Zasady opodatkowania

Adam Bartosiewicz

Zasady opodatkowania finansowania społecznościowego. Pierwsze opracowanie tematu podatkowych aspektów crowdfundingu.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 100.09 zł 129

Samochody-VAT-podatki-dochodowe.jpg

Samochody a VAT i podatki dochodowe

Adam Bartosiewicz

Czy leasing samochodów będzie się opłacał po nowym roku? Niemal każdy przedsiębiorca używa w swojej działalności samochodów. Często są to samochody osobowe. Od dnia 1 stycznia 2019 r. zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów związanych z samochodami osobowymi w istotny sposób się zmieniają. Nowe zasady dotyczyć będą rozliczania w kosztach uzyskania przychodów:- odpis

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 76.99 zł 99

vat-bartosiewicz-komentarz-wolters.jpg

VAT Komentarz Bartosiewicz

Adam Bartosiewicz

W komentarzu VAT 2019 przeanalizowano przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wraz z niezbędnym nawiązaniem do aktów wykonawczych oraz przepisów prawa unijnego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Komentarz VAT 2019 to jeden z najpopularniejszych komentarzy na rynku. Zapewniamy całoroczny dostęp do informacji z zakresu VAT online

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

podzielona-platnosc-w-pytaniach-odpowiedziach.jpg

Podzielona płatność w pytaniach i odpowiedziach

Adam Bartosiewicz

Split payment, czyli instytucja podzielonej płatności zostanie wprowadzona do polskiego systemu prawnego z 1.07.2018 r. Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w następujący sposób: 1) zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast 2) pozostała zapłata odpow

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

vat-2012-komentarz-podatek.jpg

VAT 2012 Komentarz

Adam Bartosiewicz

Komentarz zaktualizował Adam Bartosiewicz. Poprzednie wydania zostały stworzone wspólnie przez Adama Bartosiewicza i Ryszarda Kubackiego. Komentarz uwzględnia zmiany wprowadzone do ustawy o podatku od towarów i usług w 2011 r. Dotyczą one zakresu opodatkowania czynności nieodpłatnych, wprowadzenia samonaliczania podatku przy obrocie złomem i innymi surowcami wtórnymi, zasad liczenia pro

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy

vat-komentarz-2012-wolters.jpg

VAT Komentarz

Adam Bartosiewicz

Komentarz zaktualizował Adam Bartosiewicz. Poprzednie wydania zostały stworzone wspólnie przez Adama Bartosiewicza i Ryszarda Kubackiego. Komentarz uwzględnia zmiany wprowadzone do ustawy o podatku od towarów i usług w 2011 r. Dotyczą one zakresu opodatkowania czynności nieodpłatnych, wprowadzenia samonaliczania podatku przy obrocie złomem i innymi surowcami wtórnymi, zasad liczenia pro

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

PREW-0402_1.jpg

Podatek VAT w kulturze oświacie i sporcie

Adam Bartosiewicz

Zasady opodatkowania VAT jednostek sektora publicznego prowadzących działalność związaną z kulturą, oświatą lub sportem to temat, który nieustannie sprawia kłopoty interpretacyjne. Z jednej strony ustawodawca dąży do objęcia opodatkowaniem wszystkich podmiotów uzyskujących dochód ze swojej działalności, z drugiej jednak wymienione instytucje często świadczą usługi nieodpłat

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

ABCD-84021.jpg

Odzyskaj VAT zapłacony za granicą Procedura Objaśnienia

Adam Bartosiewicz

Polscy przedsiębiorcy, dokonujący za granicą zakupów różnego rodzaju towarów i usług na potrzeby prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej, od 2001 rok mają możliwość odzyskania podatku VAT zawartego w cenie poczynionych zakupów. Wielu z nich rezygnuje z tego uprawnienia z powodu skomplikowanych przepisów oraz utrudnionej procedury. Autorzy poradnika, pragnąc ułatwić porusz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

bZAKA-07016.jpg

VAT komentarz aneks

Ryszard Kubacki

Po ogłoszeniu nowej ustawy o VAT, jeszcze przed jej wejściem w życie, powszechne było przekonanie, że powinna ona zostać poważnie zmodyfikowana. Wkrótce po 1 maja 2004 r. pojawiły się projekty zmian mających położyć kres licznym problemom związanym ze stosowaniem nowych przepisów. W pierwszej części książki autorzy omawiają najciekawsze zagadnienia praktyczne powstałe w trakc

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy