Adam Bartosiewicz

- Tarcza antykryzysowa szczególne rozwiązania w prawie podatkowym, rozliczeniach ZUS i wybranych aspektach prawa pracy związane z COVID-19


Tarcza antykryzysowa z COVID-19

Tarcza antykryzysowa szczególne rozwiązania w prawie podatkowym, rozliczeniach ZUS i wybranych aspektach prawa pracy związane z COVID-19

Adam Bartosiewicz

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, następnie – stanu epidemii, gospodarka znalazła się w trudnym położeniu. Przedsiębiorcy zaczęli borykać się z wieloma problemami związanymi z faktycznym zatrzymaniem się wielu dziedzin życia gospodarczego. Konieczne stało się wprowadzenie rozwiązań prawnych, które mogą pomóc przedsiębiorcom przetrwać na rynku w tym niełatwym czasie. Jednym z takich elementów są szczególne regulacje podatkowe, czy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Vat Komentarz 2020 Bartosiewicz

VAT Komentarz 2020 Bartosiewicz

Adam Bartosiewicz

W 2020 r. wchodzi wiele zmian w podatku od towarów i usług, które mają całkowicie odmienić VAT-owski świat. Należą do nich m.in.: obowiązkowa podzielona płatność, kasy fiskalne on-line, nowa ewidencja VAT, pliki JPK_VDEK, pakiet quick-fixes (z omówieniem ostatniej wersji projektu przepisów implementujących, druk sejm. nr 208). W komentarzdu do VAT przedstawiono wszystkie najważniejsze regulacje związane ze stosowaniem komentowanej ustawy, które obowiązują od 1.01.2020 r. i 1

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Samochody a VAT i podatki dochodowe

Samochody a VAT i podatki dochodowe Nowe zasady 155 pytań i odpowiedzi

Adam Bartosiewicz

Czy leasing samochodów będzie się opłacał po nowym roku? Niemal każdy przedsiębiorca używa w swojej działalności samochodów. Często są to samochody osobowe. Od dnia 1 stycznia 2019 r. zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów związanych z samochodami osobowymi w istotny sposób się zmieniają. Nowe zasady dotyczyć będą rozliczania w kosztach uzyskania przychodów:- odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych;- opłat leasingowych dotyczących samochodów osobowych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Zmiany w podatkach

Zmiany w podatkach związane z nowelizacjami VAT od 1 września oraz 1 listopada 2020 r. Obowiązkowy split payment

Adam Bartosiewicz

Stan prawny: Stan prawny na 1 października 2019 r. z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie 1 listopada 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu m.in. białej listy podatników VAT, wystawiania faktur do paragonu fiskalnego oraz split payment. Książka zawiera 137 zagadnień, w tym odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. W książce znajdziesz m.in. odpowiedzi na następujące pytania: Czy w związku z białą listą obecna lista podat

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

VAT Komentarz Bartosiewicz

VAT Komentarz Bartosiewicz

Adam Bartosiewicz

VAT Komentarz to jeden z najpopularniejszych komentarzy na rynku. Autorem komentarza jest znany i ceniony ekspert specjalizujący się w prawie podatkowym. W 13. wydaniu komentarza szczególny nacisk położono na kwestie związane ze stosowaniem nowych, obowiązujących od 2019 r., przepisów dotyczących przede wszystkim: uproszczenia, modernizacji i ujednolicenia przepisów dotyczących VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi, w tym: nowe definicje bonu, emisji bonu, bonu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Zasady opodatkowania

Zasady opodatkowania finansowania społecznościowego

Adam Bartosiewicz

Zasady opodatkowania finansowania społecznościowego. Pierwsze opracowanie tematu podatkowych aspektów crowdfundingu.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Podzielona płatność w pytaniach i odpowiedziach

Podzielona płatność w pytaniach i odpowiedziach

Adam Bartosiewicz

Split payment, czyli instytucja podzielonej płatności zostanie wprowadzona do polskiego systemu prawnego z 1.07.2018 r. Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w następujący sposób: 1) zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast 2) pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT, jest płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT. Dostawca m

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

VAT 2020 Komentarz

VAT 2020 Komentarz

Adam Bartosiewicz

Komentarz zaktualizował Adam Bartosiewicz. Poprzednie wydania zostały stworzone wspólnie przez Adama Bartosiewicza i Ryszarda Kubackiego. Komentarz uwzględnia zmiany wprowadzone do ustawy o podatku od towarów i usług w 2011 r. Dotyczą one zakresu opodatkowania czynności nieodpłatnych, wprowadzenia samonaliczania podatku przy obrocie złomem i innymi surowcami wtórnymi, zasad liczenia proporcji do odliczeń częściowych. W komentarzu czytelnicy odnajdą informacje na temat sposobu tra

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy

VAT Komentarz

VAT Komentarz

Adam Bartosiewicz

Komentarz zaktualizował Adam Bartosiewicz. Poprzednie wydania zostały stworzone wspólnie przez Adama Bartosiewicza i Ryszarda Kubackiego. Komentarz uwzględnia zmiany wprowadzone do ustawy o podatku od towarów i usług w 2011 r. Dotyczą one zakresu opodatkowania czynności nieodpłatnych, wprowadzenia samonaliczania podatku przy obrocie złomem i innymi surowcami wtórnymi, zasad liczenia proporcji do odliczeń częściowych. W komentarzu czytelnicy odnajdą informacje na temat sposobu tra

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Leksykon ordynacji podatkowej 2020

Leksykon ordynacji podatkowej 2020

Adam Bartosiewicz

Książka omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny całość problematyki unormowanej w Ordynacji podatkowej, w tym między innymi: zasady powstawania zobowiązań podatkowych, zasady i przebieg postępowania podatkowego oraz kontroli podatkowej.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex