Adam Bartosiewicz

- Zmiany w podatkach związane z nowelizacjami VAT od 1 września oraz 1 listopada 2019 r. Obowiązkowy split payment


Zmiany w podatkach

Zmiany w podatkach związane z nowelizacjami VAT od 1 września oraz 1 listopada 2019 r. Obowiązkowy split payment

Adam Bartosiewicz

Stan prawny: Stan prawny na 1 października 2019 r. z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie 1 listopada 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu m.in. białej listy podatników VAT, wystawiania faktur do paragonu fiskalnego oraz split payment. Książka zawiera 137 zagadnień, w tym odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. W książce znajdziesz m.in. odpowiedzi na następujące pytania: Czy w związku z białą listą obecna lista podat

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

VAT Komentarz Bartosiewicz

VAT Komentarz 2019 Bartosiewicz Stan prawny 1 kwietnia 2019 roku

Adam Bartosiewicz

VAT Komentarz to jeden z najpopularniejszych komentarzy na rynku. Autorem komentarza jest znany i ceniony ekspert specjalizujący się w prawie podatkowym. W 13. wydaniu komentarza szczególny nacisk położono na kwestie związane ze stosowaniem nowych, obowiązujących od 2019 r., przepisów dotyczących przede wszystkim: uproszczenia, modernizacji i ujednolicenia przepisów dotyczących VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi, w tym: nowe definicje bonu, emisji bonu, bonu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Zasady opodatkowania

Zasady opodatkowania finansowania społecznościowego

Adam Bartosiewicz

Zasady opodatkowania finansowania społecznościowego. Pierwsze opracowanie tematu podatkowych aspektów crowdfundingu.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Samochody a VAT i podatki dochodowe

Samochody a VAT i podatki dochodowe Nowe zasady 2019 roku 155 pytań i odpowiedzi

Adam Bartosiewicz

Czy leasing samochodów będzie się opłacał po nowym roku? Niemal każdy przedsiębiorca używa w swojej działalności samochodów. Często są to samochody osobowe. Od dnia 1 stycznia 2019 r. zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów związanych z samochodami osobowymi w istotny sposób się zmieniają. Nowe zasady dotyczyć będą rozliczania w kosztach uzyskania przychodów:- odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych;- opłat leasingowych dotyczących samochodów osobowych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Podzielona płatność w pytaniach i odpowiedziach

Podzielona płatność w pytaniach i odpowiedziach

Adam Bartosiewicz

Split payment, czyli instytucja podzielonej płatności zostanie wprowadzona do polskiego systemu prawnego z 1.07.2018 r. Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w następujący sposób: 1) zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast 2) pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT, jest płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT. Dostawca m

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

VAT 2019 Komentarz

VAT 2019 Komentarz

Adam Bartosiewicz

Komentarz zaktualizował Adam Bartosiewicz. Poprzednie wydania zostały stworzone wspólnie przez Adama Bartosiewicza i Ryszarda Kubackiego. Komentarz uwzględnia zmiany wprowadzone do ustawy o podatku od towarów i usług w 2011 r. Dotyczą one zakresu opodatkowania czynności nieodpłatnych, wprowadzenia samonaliczania podatku przy obrocie złomem i innymi surowcami wtórnymi, zasad liczenia proporcji do odliczeń częściowych. W komentarzu czytelnicy odnajdą informacje na temat sposobu tra

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy

VAT Komentarz

VAT Komentarz

Adam Bartosiewicz

Komentarz zaktualizował Adam Bartosiewicz. Poprzednie wydania zostały stworzone wspólnie przez Adama Bartosiewicza i Ryszarda Kubackiego. Komentarz uwzględnia zmiany wprowadzone do ustawy o podatku od towarów i usług w 2011 r. Dotyczą one zakresu opodatkowania czynności nieodpłatnych, wprowadzenia samonaliczania podatku przy obrocie złomem i innymi surowcami wtórnymi, zasad liczenia proporcji do odliczeń częściowych. W komentarzu czytelnicy odnajdą informacje na temat sposobu tra

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Podatek VAT w kulturze oświacie i sporcie

Podatek VAT w kulturze oświacie i sporcie

Adam Bartosiewicz

Zasady opodatkowania VAT jednostek sektora publicznego prowadzących działalność związaną z kulturą, oświatą lub sportem to temat, który nieustannie sprawia kłopoty interpretacyjne. Z jednej strony ustawodawca dąży do objęcia opodatkowaniem wszystkich podmiotów uzyskujących dochód ze swojej działalności, z drugiej jednak wymienione instytucje często świadczą usługi nieodpłatne, co wymaga specjalnego podejścia do kwestii podatku VAT. Kolejny (przykładowy) problem pojawia

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Odzyskaj VAT zapłacony za granicą Procedura Objaśnienia

Odzyskaj VAT zapłacony za granicą Procedura Objaśnienia

Adam Bartosiewicz

Polscy przedsiębiorcy, dokonujący za granicą zakupów różnego rodzaju towarów i usług na potrzeby prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej, od 2001 rok mają możliwość odzyskania podatku VAT zawartego w cenie poczynionych zakupów. Wielu z nich rezygnuje z tego uprawnienia z powodu skomplikowanych przepisów oraz utrudnionej procedury. Autorzy poradnika, pragnąc ułatwić poruszanie się w gąszczu przepisów dotyczących zwrotu VAT z zagranicy, omawiają: unijne podstawy praw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska