Adam Malinowski

- Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze


Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze

Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze

Adam Malinowski

W publikacji znajdziesz m.in.: szczegółowe omówienie blisko 400 pytań na aplikację radcowską, adwokacką, sędziowską i prokuratorską z 5 ostatnich lat, analizę pytań z wszystkich dziedzin prawa – poczynając od prawa cywilnego i rodzinnego, przez prawo handlowe, prawo pracy, procedury cywilną i karną, prawo karne materialne, wykroczeń, karne skarbowe, a na zagadnieniach ustrojowyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 126.49 zł 139

Prawo zamówień publicznych Z komentarzem oraz aktami szczegółowymi

Prawo zamówień publicznych Z komentarzem oraz aktami szczegółowymi

Adam Malinowski

Książka zawiera wykładnię przepisów, najnowsze orzecznictwo i liczne przykłady z działalności przedsiębiorców i kontaktów z urzędami. Dzięki niemu przedsiębiorcy nie tylko poznają swe prawa i obowiązki, ale ponadto dowiedzą się, jak złożyć ofertę, wpłacić wadium, prowadzić dokumentację, zgłosić zastrzeżenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia czy odwołać

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

Aplikacja sędziowska i prokuratorska

Aplikacja sędziowska i prokuratorska

Adam Malinowski

Drugie wydanie książki jest kompendium systematyzującym wiedzę prawniczą niezbędną do pozytywnego zdania egzaminu na aplikację ogólną ze stanem prawnym na 1.1.2010 r. Omówiono w niej szczegółowo najważniejsze problemy pojawiające się podczas egzaminów w ciągu lat poprzednich. Doświadczenie uczy bowiem, że pytania testowe wykazują znaczną skłonność do oscylowania wokół pe

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Urlopy pracownicze Krótkie komentarze becka

Urlopy pracownicze Krótkie komentarze becka

Adam Malinowski

Prezentowany publikacja stanowi zarówno komentarz do wybranych przepisów Kodeksu pracy, jak i aktów wykonawczych dotyczących przedmiotowej materii. Autor w sposób bardzo przystępny omawia m.in. następujące zagadnienia związane z prawem urlopowym zasady obliczania urlopów, wypłaty ekwiwalentu urlopowego, udzielanie urlopów macierzyńskich, ojcowskich, prowadzenie dokumentacji urlopowe

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck