Adam Malinowski

- Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze 2020


Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze

Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze 2020

Grzegorz Dąbrowski

W publikacji znajdziesz m.in.: szczegółowe omówienie blisko 400 pytań na aplikację radcowską, adwokacką, sędziowską i prokuratorską z 5 ostatnich lat, analizę pytań z wszystkich dziedzin prawa – poczynając od prawa cywilnego i rodzinnego, przez prawo handlowe, prawo pracy, procedury cywilną i karną, prawo karne materialne, wykroczeń, karne skarbowe, a na zagadnieniach ustrojowych kończąc – dodatkowo w formie opisowej, materiał usystematyzowany w tabelach i wykresach, dzi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Prawo zamówień publicznych Z komentarzem oraz aktami szczegółowymi

Prawo zamówień publicznych Z komentarzem oraz aktami szczegółowymi

Adam Malinowski

Książka zawiera wykładnię przepisów, najnowsze orzecznictwo i liczne przykłady z działalności przedsiębiorców i kontaktów z urzędami. Dzięki niemu przedsiębiorcy nie tylko poznają swe prawa i obowiązki, ale ponadto dowiedzą się, jak złożyć ofertę, wpłacić wadium, prowadzić dokumentację, zgłosić zastrzeżenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia czy odwołać się od niekorzystnego wyniku przetargu. Książka zawiera ponadto wybór aktów szczegółowych

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

Aplikacja sędziowska i prokuratorska

Aplikacja sędziowska i prokuratorska

Adam Malinowski

Drugie wydanie książki jest kompendium systematyzującym wiedzę prawniczą niezbędną do pozytywnego zdania egzaminu na aplikację ogólną ze stanem prawnym na 1.1.2010 r. Omówiono w niej szczegółowo najważniejsze problemy pojawiające się podczas egzaminów w ciągu lat poprzednich. Doświadczenie uczy bowiem, że pytania testowe wykazują znaczną skłonność do oscylowania wokół pewnych powtarzających się problemów. Książka jest przy tym oparta na odpowiednim wyborze zagadni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Urlopy pracownicze Krótkie komentarze becka

Urlopy pracownicze Krótkie komentarze becka

Adam Malinowski

Prezentowany publikacja stanowi zarówno komentarz do wybranych przepisów Kodeksu pracy, jak i aktów wykonawczych dotyczących przedmiotowej materii. Autor w sposób bardzo przystępny omawia m.in. następujące zagadnienia związane z prawem urlopowym zasady obliczania urlopów, wypłaty ekwiwalentu urlopowego, udzielanie urlopów macierzyńskich, ojcowskich, prowadzenie dokumentacji urlopowej. Autor rozważania teoretyczne ilustruje wieloma przykładami praktycznymi. W komentarzu uwzględn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck