Adam Malinowski

- Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze


ksiazka-na-egzamin-wstapny-na-aplikacje.jpg

Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze

Adam Malinowski

Aplikacje prawnicze – testy i komentarze 2019

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

INFR-070305x_1.jpg

Prawo zamówień publicznych Z komentarzem oraz aktami szczegółowymi

Adam Malinowski

Książka zawiera wykładnię przepisów, najnowsze orzecznictwo i liczne przykłady z działalności przedsiębiorców i kontaktów z urzędami. Dzięki niemu przedsiębiorcy nie tylko poznają swe prawa i obowiązki, ale ponadto dowiedzą się, jak złożyć ofertę, wpłacić wadium, prowadzić dokumentację, zgłosić zastrzeżenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia czy odwołać

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

aplikacja-sedziowska-prokuratorska-2011-beck.jpg

Aplikacja sędziowska i prokuratorska

Adam Malinowski

Drugie wydanie książki jest kompendium systematyzującym wiedzę prawniczą niezbędną do pozytywnego zdania egzaminu na aplikację ogólną ze stanem prawnym na 1.1.2010 r. Omówiono w niej szczegółowo najważniejsze problemy pojawiające się podczas egzaminów w ciągu lat poprzednich. Doświadczenie uczy bowiem, że pytania testowe wykazują znaczną skłonność do oscylowania wokół pe

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

BEKW-0490Ex_1.jpg

Urlopy pracownicze Krótkie komentarze becka

Adam Malinowski

Prezentowany publikacja stanowi zarówno komentarz do wybranych przepisów Kodeksu pracy, jak i aktów wykonawczych dotyczących przedmiotowej materii. Autor w sposób bardzo przystępny omawia m.in. następujące zagadnienia związane z prawem urlopowym zasady obliczania urlopów, wypłaty ekwiwalentu urlopowego, udzielanie urlopów macierzyńskich, ojcowskich, prowadzenie dokumentacji urlopowe

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck