Adam Mariański

- Regulacje w zakresie unikania opodatkowania Komentarz praktyczny


Regulacje w zakresie unikania opodatkowania

Regulacje w zakresie unikania opodatkowania Komentarz praktyczny

Adam Mariański

Unikanie opodatkowania to zmniejszenie ciężaru opodatkowania, które następować może w sposób legalny, przy wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych danego podatku (np. ulgi, zwolnienia podatkowe, itp.). Autorzy w sposób kompleksowy i przejrzysty dokonują analizy wskazanej problematyki. W komentarzu omówiono m.in. następujące kwestie:programy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania;klauzula ogólna przeciw unikaniu opodatkowania;klauzula ogólna a klauzule szczególne;raportowanie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 1059.09 zł 36

Regulacje w zakresie unikania opodatkowania

Regulacje w zakresie unikania opodatkowania Komentarz praktyczny

Adam Mariański

Unikanie opodatkowania to zmniejszenie ciężaru opodatkowania, które następować może w sposób legalny, przy wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych danego podatku (np. ulgi, zwolnienia podatkowe, itp.). Autorzy w sposób kompleksowy i przejrzysty dokonują analizy wskazanej problematyki. W komentarzu omówiono m.in. następujące kwestie:programy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania;klauzula ogólna przeciw unikaniu opodatkowania;klauzula ogólna a klauzule szczególne;raportowanie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 1059.09 zł 38

Regulacje w zakresie unikania opodatkowania

Regulacje w zakresie unikania opodatkowania Komentarz praktyczny

Adam Mariański

Unikanie opodatkowania to zmniejszenie ciężaru opodatkowania, które następować może w sposób legalny, przy wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych danego podatku (np. ulgi, zwolnienia podatkowe, itp.). Autorzy w sposób kompleksowy i przejrzysty dokonują analizy wskazanej problematyki. W komentarzu omówiono m.in. następujące kwestie:programy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania;klauzula ogólna przeciw unikaniu opodatkowania;klauzula ogólna a klauzule szczególne;raportowanie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 1059.09 zł 38

Regulacje w zakresie unikania opodatkowania

Regulacje w zakresie unikania opodatkowania Komentarz praktyczny

Adam Mariański

Unikanie opodatkowania to zmniejszenie ciężaru opodatkowania, które następować może w sposób legalny, przy wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych danego podatku (np. ulgi, zwolnienia podatkowe, itp.). Autorzy w sposób kompleksowy i przejrzysty dokonują analizy wskazanej problematyki. W komentarzu omówiono m.in. następujące kwestie:programy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania;klauzula ogólna przeciw unikaniu opodatkowania;klauzula ogólna a klauzule szczególne;raportowanie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 1059.09 zł 64

Regulacje w zakresie unikania opodatkowania

Regulacje w zakresie unikania opodatkowania Komentarz praktyczny

Adam Mariański

Unikanie opodatkowania to zmniejszenie ciężaru opodatkowania, które następować może w sposób legalny, przy wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych danego podatku (np. ulgi, zwolnienia podatkowe, itp.). Autorzy w sposób kompleksowy i przejrzysty dokonują analizy wskazanej problematyki. W komentarzu omówiono m.in. następujące kwestie:programy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania;klauzula ogólna przeciw unikaniu opodatkowania;klauzula ogólna a klauzule szczególne;raportowanie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 1059.09 zł 36

Regulacje w zakresie unikania opodatkowania

Regulacje w zakresie unikania opodatkowania Komentarz praktyczny

Adam Mariański

Unikanie opodatkowania to zmniejszenie ciężaru opodatkowania, które następować może w sposób legalny, przy wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych danego podatku (np. ulgi, zwolnienia podatkowe, itp.). Autorzy w sposób kompleksowy i przejrzysty dokonują analizy wskazanej problematyki. W komentarzu omówiono m.in. następujące kwestie:programy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania;klauzula ogólna przeciw unikaniu opodatkowania;klauzula ogólna a klauzule szczególne;raportowanie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 1059.09 zł 49

Regulacje w zakresie unikania opodatkowania

Regulacje w zakresie unikania opodatkowania Komentarz praktyczny

Adam Mariański

Unikanie opodatkowania to zmniejszenie ciężaru opodatkowania, które następować może w sposób legalny, przy wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych danego podatku (np. ulgi, zwolnienia podatkowe, itp.). Autorzy w sposób kompleksowy i przejrzysty dokonują analizy wskazanej problematyki. W komentarzu omówiono m.in. następujące kwestie:programy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania;klauzula ogólna przeciw unikaniu opodatkowania;klauzula ogólna a klauzule szczególne;raportowanie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 1059.09 zł 47

Regulacje w zakresie unikania opodatkowania

Regulacje w zakresie unikania opodatkowania Komentarz praktyczny

Adam Mariański

Unikanie opodatkowania to zmniejszenie ciężaru opodatkowania, które następować może w sposób legalny, przy wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych danego podatku (np. ulgi, zwolnienia podatkowe, itp.). Autorzy w sposób kompleksowy i przejrzysty dokonują analizy wskazanej problematyki. W komentarzu omówiono m.in. następujące kwestie:programy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania;klauzula ogólna przeciw unikaniu opodatkowania;klauzula ogólna a klauzule szczególne;raportowanie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 1059.09 zł 36

Regulacje w zakresie unikania opodatkowania

Regulacje w zakresie unikania opodatkowania Komentarz praktyczny

Adam Mariański

Unikanie opodatkowania to zmniejszenie ciężaru opodatkowania, które następować może w sposób legalny, przy wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych danego podatku (np. ulgi, zwolnienia podatkowe, itp.). Autorzy w sposób kompleksowy i przejrzysty dokonują analizy wskazanej problematyki. W komentarzu omówiono m.in. następujące kwestie:programy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania;klauzula ogólna przeciw unikaniu opodatkowania;klauzula ogólna a klauzule szczególne;raportowanie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 1059.09 zł 45

Regulacje w zakresie unikania opodatkowania

Regulacje w zakresie unikania opodatkowania Komentarz praktyczny

Adam Mariański

Unikanie opodatkowania to zmniejszenie ciężaru opodatkowania, które następować może w sposób legalny, przy wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych danego podatku (np. ulgi, zwolnienia podatkowe, itp.). Autorzy w sposób kompleksowy i przejrzysty dokonują analizy wskazanej problematyki. W komentarzu omówiono m.in. następujące kwestie:programy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania;klauzula ogólna przeciw unikaniu opodatkowania;klauzula ogólna a klauzule szczególne;raportowanie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 1059.09 zł 52