Adam Mariański

- Planowanie sukcesyjne prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej


Planowanie sukcesyjne

Planowanie sukcesyjne prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Adam Mariański

Publikacja będzie pomocna w wyborze niezbędnych mechanizmów sukcesji minimalizujących obciążenia podatkowe, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony majątku przedsiębiorstwa rodzinnego dla przyszłych pokoleń. W książce omówiono m.in.: relację prawa spadkowego oraz różnych rodzajów działalności gospodarczej, zmiany w zakresie prawa prywatnego materialnego i procesowego, relację zarządu sukcesyjnego oraz upadłości, kwestię rozliczeń ze spadkobiercami, wstąpienie spadkobi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ordynacja podatkowa

Ordynacja podatkowa 2019 Poradnik dla praktyków

Adam Mariański

Od 1.1.2019 r. zaczęły obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej. Zostały one wprowadzone przez ustawę z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193). Dotyczą m.in.: zmian w zakresie definicji ceny transferowej, podmiotu krajowego i podmiotu zagranicznego, zmian w zakresie wydawania indywidualnych interp

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o doradztwie podatkowym Komentarz

Ustawa o doradztwie podatkowym Komentarz

Adam Mariański

W komentarzu kompleksowo przedstawiono zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego, w tym zakres czynności, etykę, odpowiedzialność dyscyplinarną. Analizie poddano także funkcjonowanie organów samorządu zawodowego oraz przesłanki uzyskania wpisu na listę doradców podatkowych. Omówiono zasady egzaminowania i odbywania praktyki uprawniającej do uzyskania takiego wpisu. Autorami komentarza są uznani specjaliści z zakresu prawa podatkowego, zarówno doradcy podatkowi, adwokaci, jak

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej

Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej

Dorota Jaszczak

Publikacja stanowi praktyczne opracowanie dotyczące zasad prowadzenia i przebiegu kontroli skarbowej oraz udziału profesjonalnego pełnomocnika, ze szczególnym podkreśleniem roli doradców podatkowych uczestniczących w tej kontroli. W lekturze czytelnik znajdzie : - niezbędne informacje odnoszące się do organizacji organów kontroli skarbowej, obszaru ich upełnomocnień oraz własnych praw i obowiązków w trakcie kontroli, - praktyczne wskazówki dotyczące przebiegu kontroli i post

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników

Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników

Anna Justyńska

W książce w sposób kompleksowy zostały przedstawione zasady opodatkowania spółek osobowych i ich wspólników z uwzględnieniem obecnej linii interpretacyjnej organów podatkowych i sądów administracyjnych. W opracowaniu przeanalizowano charakter podatkowy spółek osobowych w tym reguły określające skutki podatkowe typowych zdarzeń dla spółek osobowych i ich wspólników na wszystkich etapach ich funkcjonowania począwszy od zawiązania spółki aż do jej likwidacji. Książka za

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Polish Tax System Business Opportunities and Challenges

Polish Tax System Business Opportunities and Challenges

Ziemowit Kukulski

This book is a unique tax law publication on fundamental elements of Polish tax system. It concentrates on key issues of contemporary tax law in Poland in particular on the assessment of legal institutions which either stand out comparing to other legal systems or require changes and reforms. The authors, giving the general image of Polish tax law, also indicate the regulations which are or potentially may be the source of tax risk for foreign business as well as on provisions which may mitig

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kontrola podatników nowe procedury

Kontrola podatników nowe procedury

Adam Mariański

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa ta nie tylko ujednolica dotychczas istniejące struktury pod wspólną nazwą czy wprowadza zmiany kompetencyjne w zakresie już istniejących instytucji, ale również przyznaje organom nowo utworzonej administracji daleko idące uprawnienia w obszarze szeroko rozumianej kontroli. W kwietniowym numerze Poradnika piszemy m.in. o tym:- Czym różni się kontrola podatkowa od kontroli celno - skarbowej- Jakie pra

Wydawnictwo: Infor

Ordynacja podatkowa 2019 poradnik dla praktyków + płyta CD

Ordynacja podatkowa 2019 poradnik dla praktyków + płyta CD

Adam Mariański

W 2015 i 2016 roku kilkukrotnie nowelizowano ustawę Ordynacja podatkowa wprowadzając obowiązujące m.in. od 1.1.2016 r., 1.7.2016 r. i 15.7.2016 r. zmiany w zakresie istoty zobowiązania podatkowego oraz postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, prowadzenia kontroli podatkowej, wydawania zaświadczeń oraz indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. W życie weszły również zapowiadane od dawna przepisy regulujące przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Całko

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatek dochodowy od osób prawnych komentarz

Podatek dochodowy od osób prawnych komentarz

Aleksandra Krajewska

Komentarz dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, księgowych, właścicieli biur rachunkowych, osób zatrudnionych w działach finansowych oraz dla pracowników administracji podatkowej. W czwartym wydaniu komentarz omówiono m.in.: - nowe rozwiązania dotyczące faktur korygujących,- uchylenie obowiązkowej korekty kosztów podatkowych,- modyfikacje związane z wprowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego,- modyfikacje katalogu kosztów uzyskania przychodów,- ulgę na

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ordynacja podatkowa 2019 Praktyczne wyjaśnienia do poszczególnych zagadnień ustawy

Ordynacja podatkowa 2019 Praktyczne wyjaśnienia do poszczególnych zagadnień ustawy

Adam Mariański

W 2015 i 2016 r. kilkukrotnie nowelizowano ustawę Ordynacja podatkowa wprowadzając obowiązujące m.in. od 1.1.2016 r., 1.7.2016 r. i 15.7.2016 r. zmiany w zakresie istoty zobowiązania podatkowego oraz postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, prowadzenia kontroli podatkowej, wydawania zaświadczeń oraz indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. W życie weszły również zapowiadane od dawna przepisy regulujące przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Całkowi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck