Adam Mariański

- Ordynacja podatkowa


bOrdynacja-podatkowa-2019-Poradnik-dla-praktykow.jpg

Ordynacja podatkowa

Adam Mariański

Od 1.1.2019 r. zaczęły obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej. Zostały one wprowadzone przez ustawę z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193). Ponadto od 1.1.2020 r. projektowane jest wejście w życ

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

ustawa-o-doradztwie-podatkowym-komentarz-9788326479694.jpg

Ustawa o doradztwie podatkowym Komentarz

Adam Mariański

W komentarzu kompleksowo przedstawiono zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego, w tym zakres czynności, etykę, odpowiedzialność dyscyplinarną. Analizie poddano także funkcjonowanie organów samorządu zawodowego oraz przesłanki uzyskania wpisu na listę doradców podatkowych. Omówiono zasady egzaminowania i odbywania praktyki uprawniającej do uzyskania takiego wpisu. Autorami koment

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

doradca-podatkowy-podczas-kontroli-skarbowej-9788326432200.jpg

Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej

Dorota Jaszczak

Publikacja stanowi praktyczne opracowanie dotyczące zasad prowadzenia i przebiegu kontroli skarbowej również udziału profesjonalnego pełnomocnika, ze szczególnym podkreśleniem roli doradców podatkowych uczestniczących w tej kontroli. W książce czytelnik znajdzie : - niezbędne informacje odnoszące się do organizacji organów kontroli skarbowej, zakresu ich uprawnień również włas

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

spolki-osobowe-opodatkowanie-ksiazka.jpg

Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników

Anna Justyńska

W książce w sposób kompleksowy zostały przedstawione zasady opodatkowania spółek osobowych i ich wspólników z uwzględnieniem obecnej linii interpretacyjnej organów podatkowych i sądów administracyjnych. W opracowaniu przeanalizowano charakter podatkowy spółek osobowych w tym reguły określające skutki podatkowe typowych zdarzeń dla spółek osobowych i ich wspólników na wszystki

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 130.89 zł 169

ksiazka-polish-tax-system.jpg

Polish Tax System Business Opportunities and Challenges

Ziemowit Kukulski

This book is a unique tax law publication on fundamental elements of Polish tax system. It concentrates on key issues of contemporary tax law in Poland in particular on the assessment of legal institutions which either stand out comparing to other legal systems or require changes and reforms. The authors, giving the general image of Polish tax law, also indicate the regulations which are or pot

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 208.69 zł 279

kontrola-podatnikow-nowe-proceduty-860158i.jpg

Kontrola podatników nowe procedury

Adam Mariański

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa ta nie tylko ujednolica dotychczas istniejące struktury pod wspólną nazwą czy wprowadza zmiany kompetencyjne w zakresie już istniejących instytucji, ale również przyznaje organom nowo utworzonej administracji daleko idące uprawnienia w obszarze szeroko rozumianej kontroli. W kwietniowym numerze Poradnika

Wydawnictwo: Infor

Cena: 26.69 zł 29.9

ksiazka-ordynacja-podatkowa-2017-dla-praktykow.jpg

Ordynacja podatkowa 2017 poradnik dla praktyków + płyta CD

Adam Mariański

W 2015 i 2016 roku kilkukrotnie nowelizowano ustawę Ordynacja podatkowa wprowadzając obowiązujące m.in. od 1.1.2016 r., 1.7.2016 r. i 15.7.2016 r. zmiany w zakresie istoty zobowiązania podatkowego oraz postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, prowadzenia kontroli podatkowej, wydawania zaświadczeń oraz indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. W życie weszły

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 148.72 zł 169

komentarzpodatekpranych-2016-komentarz.jpg

Podatek dochodowy od osób prawnych komentarz

Aleksandra Krajewska

Komentarz dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, księgowych, właścicieli biur rachunkowych, osób zatrudnionych w działach finansowych oraz dla pracowników administracji podatkowej. W czwartym wydaniu komentarz omówiono m.in.: - nowe rozwiązania dotyczące faktur korygujących,- uchylenie obowiązkowej korekty kosztów podatkowych,- modyfikacje związane z wprowadzeniem

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

ksiazka-ordynacja-podatkowa-2017-dla-praktykow.jpg

Ordynacja podatkowa 2017 Praktyczne wyjaśnienia do poszczególnych zagadnień ustawy

Adam Mariański

W 2015 i 2016 r. kilkukrotnie nowelizowano ustawę Ordynacja podatkowa wprowadzając obowiązujące m.in. od 1.1.2016 r., 1.7.2016 r. i 15.7.2016 r. zmiany w zakresie istoty zobowiązania podatkowego oraz postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, prowadzenia kontroli podatkowej, wydawania zaświadczeń oraz indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. W życie weszły r

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Podatekdochodowykomentarz2012.jpg

Podatek dochodowy od osób prawnych

Adam Mariański

W komentarzu uwypuklone zostały zagadnienia, które sprawiają najwięcej kłopotów i wątpliwości w praktyce stosowania ustawy, w szczególności: przychody, koszty uzyskania przychodów (w aspekcie pozytywnym - definicja kosztów, jak i negatywnym - co nie może być kosztem), a także istotny temat potrącalności kosztów w czasie. Omówione zostały również problemy administracyjne, zwol

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska