Adam Olejniczak

- Prawo cywilne część ogólna Olejniczak


Prawo cywilne część ogólna Olejniczak

Prawo cywilne część ogólna Olejniczak

Adam Olejniczak

Czternaste wydanie książki z prawa cywilnego uwzględnia ostatnie nowelizacje wprowadzone ustawą o prawach konsumenta oraz nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. W podręczniku prawniczym Prawo cywilne - część ogólna zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej Księdze K

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 49.49 zł 59

Zobowiązania część ogólna Olejniczak

Zobowiązania część ogólna Olejniczak

Adam Olejniczak

Podręcznik prawniczy Zobowiązania część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:- naprawienia szkody,- świadczeń pieniężnych,- umów zobowiązaniowych- czynów niedozwolonych oraz- bezpodstawnego wzbogacenia. Trzynaste wydanie zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 48.39 zł 59

Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa

Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa

Janina Panowicz Lipska

W skład pakietu wchodzą Zobowiązania - część szczegółowa i Zobowiązania - część ogólna autorstwa Janina Panowicz Lipska, Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak, Podręczniki Prawnicze. Podręcznik Zobowiązania - część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC. Dwunaste wydanie książki Zobowiązania – cześć szczegółowa uwzględnia zmiany sta

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 92.39 zł 118

Prawo zobowiązań część ogólna tom 6 Olejniczak

Prawo zobowiązań część ogólna tom 6 Olejniczak

Adam Olejniczak

Tom 6. z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące części ogólnej prawa zobowiązań. Publikacja uwzględnia wszystkie wynikające od poprzedniego wydania oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:- ustawy z 21.4.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1132) odnoszą

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 342.39 zł 399

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9

Wojciech Katner

Drugie wydanie tomu jest związane z licznymi zmianami stanu prawnego dotyczącego prezentowanych umów. Ogromne wpływ na treść tomu miała omawiana dogłębnie zmiana z obowiązującej od 25.12.2014 r. ustawy o prawach konsumenta. Szczególnie została ona skomentowana w rozdz. II przy omawianiu pozakodeksowych umów sprzedaży. Zmiany legislacyjne dotyczą także umów offsetowych w związk

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Zobowiązania część ogólna Radwański

Zobowiązania część ogólna Radwański

Adam Olejniczak

Obejmuje tematykę uregulowana przede wszystkim w art. 353–534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą naprawienia szkody, świadczeń pieniężnych, umów zobowiązaniowych, czynów niedozwolonych oraz bezpodstawnego wzbogacenia. Dziesiąte wydanie zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentacje wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. W niniejszym wydaniu uwzględniono zmieniony

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Standardy i procedury w organizacjach pozarządowych

Standardy i procedury w organizacjach pozarządowych

Adam Olejniczak

Poszczególne rozdziały książki poświęcone są standaryzacji w kontekście zasad konstrukcji i realizacji przedsięwzięć społecznych i inwestycyjnych, współpracy z wolontariatem oraz partnerami i sponsorami zewnętrznymi. Omówione zostały również obszary standaryzacji etycznej oraz procesy tworzenia wizerunku organizacji i zasady współpracy międzynarodowej. Publikacja przybliża c

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Fundacje i stowarzyszenia Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Fundacje i stowarzyszenia Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Barański

Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Współpraca taka jest coraz częściej podejmowana nie tylko na obszarze realizacji obowiązków nałożonych ustawą o pożytku publiczny

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie

Jaśkiewicz

Dnia 6.3.2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej przepisy umożliwiają uelastycznienie systemu naliczania opłat, które pobierane są od właścicieli nieruchomości, a także rozwiązują niektóre inne zgłaszane przez środowisko samorządowe problemy – stanowiąc niejako doraźne remedium na występujące kłopoty związane ze stosow

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Zobowiązania część ogólna

Zobowiązania część ogólna

Adam Olejniczak

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik Zobowiązania część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą naprawienia szkody, umów zobowiązaniowych, czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia. Uwzględniono zmienione przepisy, określające wyrażanie i wykonywani

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck