Adam Opalski

- Kodeks spółek handlowych Tom 2 A


Kodeks spółek handlowych Tom 2 A

Kodeks spółek handlowych Tom 2 A

Adam Opalski

Kodeks spółek handlowych. Tom II A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kodeks spółek handlowych. Tom IIA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stan prawny: 1 lipca 2018 r. Tom II A zawie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo zgrupowań spółek Instytucje prawa prywatnego

Prawo zgrupowań spółek Instytucje prawa prywatnego

Adam Opalski

Prezentowana pozycja jest pierwszym opracowaniem monograficznym, omawiającym kompleksowo reżim zgrupowań spółek w prawie handlowym. Na wstępie poddano analizie najważniejsze instrumenty stosowane w grupach spółek w wiodących porządkach prawa obcego. Dyskurs prawnoporównawczy ukazuje podstawowe metody regulacji i węzłowe problemy grup spółek. Część druga jest poświęcona status quo polskiego prawa zgrupowań. Wobec niewykształcenia odrębnego zespołu przepisów skierowanego

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks spółek handlowych Tom 2 B

Kodeks spółek handlowych Tom 2 B

Adam Opalski

Kodeks spółek handlowych. Tom IIB. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stan prawny: 1 lipca 2018 r. Tom II B zawiera pogłębione studium:- zgromadzenia wspólników (m.in. kompetencji zgromadzenia, podejmowania uchwał wspólników poza zgromadzeniem, zasad zwoływania i odbywania zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń, prawa uczestnictwa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks spółek handlowych Spółka z o.o. Komentarz do art. 151-300 KSH Tom 2a-2b

Kodeks spółek handlowych Spółka z o.o. Komentarz do art. 151-300 KSH Tom 2a-2b

Adam Opalski

W skład pakietu wchodzą: Kodeks spółek handlowych.Spółka z o.o. Komentarz do art. 151-226 KSH.Tom 2a i Kodeks spółek handlowych.Spółka z o.o. Komentarz do art. 227-300 KSH.Tom 2b

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo prywatne międzynarodowe Komentarz

Prawo prywatne międzynarodowe Komentarz

Poczobut Jerzy

Komentarz z prawa prywatnego międzynarodowego jest skierowany do prawników praktyków i pracowników naukowo-dydaktycznych wydziałów prawa zajmujących się omawianą tematyką. Będzie też użytecznym źródłem wiedzy dla studentów oraz przedsiębiorców i menedżerów firm uczestniczących w obrocie z kontrahentami zagranicznymi. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe, która reguluje właściwość prawa dla stosunków z zakresu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Kodeks spółek handlowych Tom 4

Kodeks spółek handlowych Tom 4

Adam Opalski

Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa. Kodeks spółek handlowyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo spółek kapitałowych Tom 17B System Prawa Prywatnego

Prawo spółek kapitałowych Tom 17B System Prawa Prywatnego

Sołtysiński Stanisław

Tom 17B w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące prawa spółek kapitałowych. Publikacja obejmuje zarówno omówienie zagadnień dotyczących spółki akcyjnej oraz transformacji spółek kapitałowych. Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki w 2010 r. oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z: - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Dz.Urz. UE. L Nr 173, s

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9

Wojciech Katner

Drugie wydanie tomu jest związane z licznymi zmianami stanu prawnego dotyczącego prezentowanych umów. Ogromne wpływ na treść tomu miała omawiana dogłębnie zmiana z obowiązującej od 25.12.2014 r. ustawy o prawach konsumenta. Szczególnie została ona skomentowana w rozdz. II przy omawianiu pozakodeksowych umów sprzedaży. Zmiany legislacyjne dotyczą także umów offsetowych w związku z wprowadzeniem nowej ustawy regulującej te zagadnienia – ustawy z 26.6.2014 r. o niektórych u

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

Adam Opalski

Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze kompleksowe opracowanie monograficzne poświęcone radzie nadzorczej w spółce akcyjnej. Zawiera pogłębioną analizę funkcji oraz sposobu działania tego organu. Przedstawione zagadnienia uwzględniają postulaty najnowszych reform zmierzających do poprawy ładu korporacyjnego spółek publicznych, biorąc również pod uwagę inicjatywy podejmowane przez ustawodawcę europejskiego. Publikacja dotyka ważnej z perspektywy stosowania prawa kw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Europejskie prawo spółek

Europejskie prawo spółek

prof. UW dr hab. Adam Opalski

Edycja Sądowa zawiera: artykuły opatrzone hasłami, które pełnią rolę wskaźnika informacyjnego, ułatwiającego szybką orientację w treści przepisu, najważniejsze akty z zakresu szeroko pojętego prawa: cywilnego, karnego, handlowego, pracy, administracyjnego , uzupełnione o przepisy wprowadzające i akty wykonawcze, szczegółowe informacje o zmianach, jakim ulegały poszczególne przepisy. Seria Edycja Sądowa stanowi doskonałą pomoc przede wszystkich dla sędziów, aplikantów,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck