Adrian Misiejko

- Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca


Miejski transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca

Adrian Misiejko

Książka uwzględnia regulacje wprowadzone ustawą z 16.05.2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Oprócz tego odwołuje się do orzecznictwa organów nadzoru i sądów administracyjnych. Książka o publicznym transporcie drogowym stanowi omówienie zagadnień związanych ze stanowieniem prawa miejscowego (i innych aktów) związanych z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego. W ksią

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska