Adrian Misiejko

- Budżet obywatelski w praktyce samorządów


Budżet obywatelski w praktyce samorządów

Budżet obywatelski w praktyce samorządów

Adrian Misiejko

Publikacja jest przewodnikiem po zagadnieniach dotyczących instytucji budżetu obywatelskiego oraz tworzenia aktów prawnych z nim związanych. W poradniku poruszono takie kwestie, jak: właściwość organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budżetu obywatelskiego; charakter prawny poszczególnych aktów podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego; wprowadzenie wymogu podania numeru PESEL; dopuszczalność ograniczania udziału w budżecie obywatelskim niektó

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo miejscowe

Akty prawa miejscowego w procesie organizowania publicznego transportu zbiorowego

Adrian Misiejko

Książka o aktach prawa miejscowego jest przeznaczona dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, którym będzie przydatna w procesie tworzenia omawianych rodzajów aktów prawa miejscowego. Będzie także wsparciem w przygotowywaniu skarg na akty prawa miejscowego dla adwokatów, radców prawnych, dla sędziów – w rozstrzyganiu sporów przed sądami administracyjnymi. Książka o aktach prawa miejscowego omawia tematykę stanowienia aktów prawa miejscowego, oraz innych wybra

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Miejski transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca

Adrian Misiejko

Książka uwzględnia regulacje wprowadzone ustawą z 16.05.2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Oprócz tego odwołuje się do orzecznictwa organów nadzoru i sądów administracyjnych. Książka o publicznym transporcie drogowym stanowi omówienie zagadnień związanych ze stanowieniem prawa miejscowego (i innych aktów) związanych z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego. W ksią

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska