Adriana Sylwia Bartnik

- Nieodpłatna pomoc prawna


Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Adriana Sylwia Bartnik

Książka przedstawia problematykę bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce z perspektywy prawa i socjologii. Szczegółowo omawia uregulowania prawne oraz praktykę udzielania porad prawnych i obywatelskich, dzięki czemu łączy teoretyczne rozważania z praktycznymi wskazówkami. Autorki opisują zagadnienie przedsądowej pomocy prawnej z dwóch perspektyw – analizują zarówno oczekiwania klientów, jak i trudności napotykane przez osoby świadczące tego typu wsparcie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska