Agata Błaszczyk

- Opodatkowanie organizacji pozarządowych podatkiem dochodowym od towarów usług, nieruchomości, czynności cywilnoprawnych spadków i darowizn


Opodatkowanie organizacji pozarządowych

Opodatkowanie organizacji pozarządowych podatkiem dochodowym od towarów usług, nieruchomości, czynności cywilnoprawnych spadków i darowizn

Agata Błaszczyk

Organizacje pozarządowe to szczególna grupa podatników. Ich działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysków, celem jest przede wszystkim realizacja zadań o charakterze społecznym. Ze względu na szczególny charakter swojej działalności organizacje pozarządowe korzystają z wielu przywilejów, w tym również o charakterze podatkowym. Autorka, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, omawia zagadnienia związane opodatkowaniem organizacji pozarządowych: podatkiem doc

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Pomoc publiczna w gminach

Pomoc publiczna w gminach

Agata Błaszczyk

Pomoc publiczna jest zjawiskiem powszechnym w sferze finansów publicznych. Dotyczy każdego przypadku przekazania środków pieniężnych należących do budżetu państwa lub budżetu JST. W publikacji wskazano m.in. na:- charakterystykę pomocy publicznej,- różnice między pomocą de minimis a pomocą regionalną,- przesłanki wskazujące na wystąpienie pomocy publicznej,- rolę gminy jako podmiotu udzielającego pomocy,- formy pomocy publicznej udzielanej przez gminy (w tym m.in. zwolnien

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Komentarz do ustawy o VAT Stan prawny 2019 r

Komentarz do ustawy o VAT Stan prawny 2019 rok

Agata Błaszczyk

Komentarz zawiera kompleksową analizę przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem najnowszych regulacji. Autorem jest doświadczony praktyk w stosowaniu prawa podatkowego. W tej publikacji poddano gruntownej analizie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Szczególnie wnikliwie zostały omówione te z nich, które w praktyce stosowania ustawy o VAT wywołują największe trudności i kontrowersje. Tam, gdzie to konieczne, autorka odwołuje się do aktów wykona

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

For took: 355.326ms