Agata Kamińska

- Terminowe umowy o pracę na nowych zasadach


Terminowe umowy o pracę na nowych zasadach

Terminowe umowy o pracę na nowych zasadach

Agata Kamińska

W dniu 22 lutego 2016 r. weszły w życie zmiany przepisów kodeksu pracy, które znacząco zmieniły zasady zawierania oraz wypowiadania umów o pracę na czas określony. W poradniku w sposób przystępny na konkretnych przykładach wyjaśniono, jakie przepisy należy stosować w stosunku do umów terminowych obowiązujących w dniu wejścia w życie nowelizacji. Omówiono ich status i wskazano, które umowy: - ulegną rozwiązaniu na dotychczas obowiązujących warunkach,- i w jakim wymiarz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska