Agnieszka Ślązak

- Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w praktyce


ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO I WYPADKOWEGO

Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w praktyce

Agnieszka Ślązak

Książka przedstawia zagadnienia związane z ustalaniem prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz wypłatą tych świadczeń. Opracowanie zostało zilustrowane wieloma praktycznymi przykładami, wyjaśniającymi m.in.: jak obliczyć okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego i jego wysokość, jeśli pracownica w czasie urlopu rodzicielskiego pracuje u swojego pracodawcy, jak ustalić pod

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

MERITUM Ubezpieczenia społeczne 2019

MERITUM Ubezpieczenia społeczne

Ewa Dziubińska Lechnio

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników działów kadr, księgowości, biur księgowo-rachunkowych oraz terenowych oddziałów ZUS i jednostek pomocy społecznej. Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami ubezpieczeniowymi, mając na uwadze przede wszystkim praktyczne, przystępne przedstawienie tematu. Nie jest to więc komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ale swoisty poradnik przybliżający w sposób przystępny zasa

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Zasiłki 2019 Ustalanie prawa do świadczeń oraz dokumentacja

Zasiłki 2019 Ustalanie prawa do świadczeń oraz dokumentacja

Marta Brakoniecka

Wiedza dotycząca zasad przyznawania, obliczania oraz wypłacania świadczeń chorobowych jest ważna nie tylko dla płatników składek uprawnionych do wypłaty tego rodzaju świadczeń, ale również tych, którzy nie posiadają takiego prawa. Z książki dowiesz się, w jaki sposób ustalić prawo do świadczeń przysługujących ubezpieczonym w razie choroby i macierzyństwa. Płatnicy wypłacający świadczenia chorobowe muszą stwierdzić, czy danej osobie przysługuje określone świadcze

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Zasiłki 2019 Ustalanie prawa do świadczeń oraz dokumentacja

Zasiłki 2019 Ustalanie prawa do świadczeń oraz dokumentacja

Marta Brakoniecka

Wiedza dotycząca zasad przyznawania, obliczania oraz wypłacania świadczeń chorobowych jest ważna nie tylko dla płatników składek uprawnionych do wypłaty tego rodzaju świadczeń, ale również tych, którzy nie posiadają takiego prawa. Z książki dowiesz się, w jaki sposób ustalić prawo do świadczeń przysługujących ubezpieczonym w razie choroby i macierzyństwa. Płatnicy wypłacający świadczenia chorobowe muszą stwierdzić, czy danej osobie przysługuje określone świadcze

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego