Agnieszka Bieńkowska

- VAT w samorządach


vat-2016-samorzadach.jpg

VAT w samorządach

Agnieszka Bieńkowska

Kompendium wiedzy na temat rozliczeń podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego po wdrożeniu tzw. scentralizowanego modelu rozliczeń. W opracowaniu szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak:- - opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonywanych i dochodów uzyskiwanych przez samorządy,- opodatkowanie obrotu nieruchomościami, w tym zbycia nieruchomości komunalnych, a także n

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 153.23 zł 199