Agnieszka Drewicz Tułodziecka

- Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane Komentarz


Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane Komentarz

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane Komentarz

Agnieszka Drewicz Tułodziecka

Komentarz ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisów związanych zawiera omówienie przepisów ustawy z 6.7.1962 r. o księgach wieczystych i hipotece. Publikacja zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich przepisów ustawy. Napisana jest przez praktyków w związku z czym wyróżnia się praktycznym odniesieniem do rzeczywistych problemów jakich ustawa o księgach wieczystych i hipotece nastręcza uczestnikom rynku. Ponadto komentarz obejmuje istotne akty prawne warunkujące fu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane 2019 Komentarz

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane Komentarz

Agnieszka Drewicz Tułodziecka

Prezentowany komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z dnia 6.7.1962 r. – o księgach wieczystych i hipotece. Publikacja zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich przepisów ustawy. Napisana jest przez praktyków w związku z czym wyróżnia się praktycznym odniesieniem do rzeczywistych problemów jakich ustawa o księgach wieczystych i hipotece nastręcza uczestnikom rynku. Ponadto komentarz obejmuje istotne akty prawne warunkujące funkcjonowanie zabezpieczeń na nieruchomości pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane Komentarz Becka

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane Komentarz Becka

Agnieszka Drewicz Tułodziecka

Prezentowany komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z dnia 6.7.1962 r. – o księgach wieczystych i hipotece. Publikacja zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich przepisów ustawy. Napisana jest przez praktyków w związku z czym wyróżnia się praktycznym odniesieniem do rzeczywistych problemów jakich ustawa o księgach wieczystych i hipotece nastręcza uczestnikom rynku. Ponadto komentarz obejmuje istotne akty prawne warunkujące funkcjonowanie zabezpieczeń na nieruchomości pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck