Agnieszka Grabowska Toś

- Przekształcenie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe pytania i odpowiedzi


Użytkowanie wieczyste

Przekształcenie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe pytania i odpowiedzi

Agnieszka Grabowska Toś

Celem publikacji jest przedstawienie interpretacji przepisów ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916, dalej: PrzeksztUżytkWieczU), która weszła w życie 5.10.2018 r. Od tego czasu ustawa ta dostarcza wielu wątpliwości. Dlatego też autorzy podjęli się próby odpowiedzi na najczęściej zgłaszane problemy, z którymi na co dzień musiały i nadal muszą m

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Użytkowanie wieczyste

Przekształcenie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe pytania i odpowiedzi

Agnieszka Grabowska Toś

Celem publikacji jest przedstawienie interpretacji przepisów ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916, dalej: PrzeksztUżytkWieczU), która weszła w życie 5.10.2018 r. Od tego czasu ustawa ta dostarcza wielu wątpliwości. Dlatego też autorzy podjęli się próby odpowiedzi na najczęściej zgłaszane problemy, z którymi na co dzień musiały i nadal muszą m

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

For took: 418.179ms