Agnieszka Grzelak

- Ustawa o ochronie danych osobowych


Ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych

Agnieszka Grzelak

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 14.12.2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, wdrażającej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 (tzw. Dyrektywę policyjną). Zgodnie z niniejsza ustawą, można przetwarzać dane osobowe w celu: ro

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 176.79 zł 199

Ochrona danych osobowych w działach kadr

Ochrona danych osobowych w działach kadr

Agnieszka Grzelak

Publikacja prezentuje nowe obowiązki sądów i prokuratury w związku z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Sądy i prokuratura są podmiotami, które przetwarzają dane osobowe nie tylko w trakcie toczących się postępowań, lecz także w związku z zatrudnieniem pracowników czy obsługą administracyjną. Z tego

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 104.99 zł 119

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Maciej Kawecki

Jednym z celów przyświecających ustawodawcy unijnemu w przeprowadzeniu reformy ochrony danych osobowych było przyjęcie regulacji, które będą aktualne, mimo ciągłego rozwoju nowych technologii. Powyższe mogło być zrealizowane wyłącznie poprzez nadanie postanowieniom rozporządzenia na tyle ogólnej treści, by mogły one być skuteczne w niemal każdym przypadku. Wiąże się to jedn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 110.45 zł 129

Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych

Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych

Agnieszka Grzelak

Niniejszy podręcznik – Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych – stanowi pierwszą część tomu dotyczącego Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej, obejmującego również Politykę wizową, azylową i imigracyjną (część 2) oraz Współpracę sądową w sprawach cywilnych (część 3). W podręcznikach wszechstronnie omówiono aspekty ins

Wydawnictwo: EuroPrawo Instytut Wydawniczy

Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych

Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych

Agnieszka Grzelak

Niniejszy zbiór dokumentów – Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych – stanowi pierwszy tom dotyczący Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej, obejmujący również Politykę wizową, azylową i imigracyjną (tom 2) oraz Współpracę sądową w sprawach cywilnych (tom 3). Obejmuje on formalnie przyjęte dokumenty i obowiązujące akty prawne,

Wydawnictwo: EuroPrawo Instytut Wydawniczy