Agnieszka Lorek

- Opłata adiacencka i renta planistyczna


Opłata adiacencka i renta planistyczna

Opłata adiacencka i renta planistyczna

Agnieszka Lorek

Książka analizuje obowiązujące regulacje prawne w zakresie opłat adiacenckich i opłaty jednorazowej ze szczególnym uwzględnieniem problemów interpretacyjnych i błędów pojawiających się w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w celu ustalenia tego rodzaju obowiązków pieniężnych. W części publikacji poświęconej opłacie adiacenckiej autorka osobno omawia każdy z jej rodzajów, tj. opłatę adiacencką z tytułu: podziału nieruchomości, budowy urządzeń infrastruk

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom