Agnieszka Mikos Sitek

- Prawo finansów publicznych Mikos-Sitek Zapadka Beck


Prawo finansów publicznych

Prawo finansów publicznych Mikos-Sitek Zapadka Beck

Agnieszka Mikos Sitek

W książce o prawie finansów publicznych omówione zostały zagadnienia ogólne finansów publicznych, pojęcie pieniądza oraz problematyka polityki pieniężnej, prawo podatkowe i zagadnienia rynku finansowego. Książka Prawo finansów publicznych stanowi syntetyczne omówienie wielu autonomicznych zagadnień prawa finansowego. Trzecie wydanie uwzględnia liczne zmiany, jakie wprowadzono w odniesieniu do kluczowych regulacji będących podstawą rozwiązań stosowanych w prawie budżetowym,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej

Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej

Rafał Bucholski

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. Od początku swego istnienia status kolegiów odwoławczych oraz ich aut

Wydawnictwo: C.H. Beck

Finanse publiczne i prawo finansowe Studia Prawnicze

Finanse publiczne i prawo finansowe Studia Prawnicze

Nowak Far Artur

Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Opracowanie Finanse publiczne i prawo finansowe omawia zagadnienia współczesnego systemu finansów publicznych w Polsce. Autorzy skupili się na kilku obszarach tematycznych, są to: zagadnienia ekonomiczne w teorii finansów publicznych, nauka o pieniądzu ora

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck