Agnieszka Skorupka

- Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w postępowaniu cywilnym


Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w postępowaniu cywilnym

Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w postępowaniu cywilnym

Agnieszka Skorupka

Celem książki jest scharakteryzowanie i zdefiniowanie dowodu sprzecznego z prawem, a także zakreślenie granic jego dopuszczalności w sądowym postępowaniu cywilnym.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

For took: 364.891ms