Agnieszka Sztoldman

- Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego


Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego

Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego

Agnieszka Sztoldman

Książka stanowi pierwsze szerokie opracowanie w literaturze polskiej poświęcone regule Bolara upoważniającej do korzystania z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu, która została wprowadzona najpierw w Stanach Zjednoczonych, a następnie w prawie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. W monografii przedstawiono:- funkcję reguły Bolara w prawie patentowym i jej podmiotowy oraz przedmiotowy zakres w prawie polskim (art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p.) oraz w ustawodawstwach

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska