Aleksander Jerzy Witosz

- Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1


kodeks-spolek-handlowych-867950i.jpg

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1

Kidyba Andrzej

Tom 1 Komentarza do Kodeksu spółek handlowych stanowi kompendium na temat funkcjonowania spółek osobowych, tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej w obrocie prawnym. W ramach każdego typu spółki osobowej zaprezentowano:- zasady jej powstania,- obowiązki i odpowiedzialność jej wspólników,- stosunki wewnętrzne i zewnętrzne,- rozw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 153.23 zł 199

ksh-komentarz-komentarz-wolters-kidyba.jpg

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 2 Komentarz do art. 151–300

Andrzej Kidyba

W tomie drugim dużego komentarza do kodeksu spółek handlowych pod redakcją prof. Andrzeja Kidyby omówiono przepisy regulujące działanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Autorami publikacji są znakomici przedstawiciele nauki prawa handlowego, a także praktycy.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 159.49 zł 199

prawo-restrukturyzacyjne-komentarz-lex.jpg

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Halina Buk

Komentarz jest skierowany do doradców restrukturyzacyjnych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także do dłużników i wierzycieli. W komentarzu szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin prawa (w tym prawa pomocy publicznej i rachunkowości) szczegółowo, a zarazem w sposób praktyczny omówiło obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. przepisy nowej ustawy - Prawo restrukturyzacyj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

prawo-upadlosciowe-komentarz-871279i.jpg

Prawo upadłościowe Komentarz

Aleksander Jerzy Witosz

Komentarz jest kontynuacją doskonale ocenianego komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego pod redakcją prof. Antoniego Witosza. Nowa edycja skupia się na konsekwencjach przywrócenia prawu upadłościowemu jego podstawowej funkcji likwidacyjnej. Autorzy - specjaliści z różnych dziedzin prawa (w tym sędziowie i doradcy restrukturyzacyjni) oraz rachunkowości - analizują dotychczaso

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 0.00 zł 0

Prawo-naprawcze-Komentarz-Witosz-2014.jpg

Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz

Aleksander Jerzy Witosz

Komentarz przygotowany przez prawników praktyków, zajmujących się również pracą naukową. Autorzy Komentarza zarówno korzystają z dorobku judykatury oraz ustaleń doktryny, jak i posiłkują się swoim doświadczeniem zawodowym jako sędziowie, syndycy, nadzorcy sądowi albo dyplomowani księgowi bądź prawnicy obsługujący uczestników postępowania upadłościowego. W większości uwa

Wydawnictwo: LexisNexis Polska