Aleksander Kaźmierski

- Meritum Podatki 2019 kwartalne aktualizacje w formie elektronicznej przez cały 2019 rok


Meritum Podatki 2019

Meritum Podatki 2019 kwartalne aktualizacje w formie elektronicznej przez cały 2019 rok

Aleksander Kaźmierski

Praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego. 17 wydanie wyjątkowego Maritum o podatkach w 2019 roku na rynku wydawniczym publikacji! W jednym zwartym tomie znajdziesz praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową. Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Meritum Podatki 2019

Meritum Podatki 2019

Aleksander Kaźmierski

W jednym zwartym tomie znajdziesz praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową. Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony "żargonu" prawniczego pozwala na korzystanie z książki także osobom zajmującym się spr

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie podatkowe 810 wyjaśnień i interpretacji

Postępowanie podatkowe 810 wyjaśnień i interpretacji

Andrzej Melezini

Książka dla doradców podatkowych, pracowników administracji skarbowej, radców prawnych, adwokatów oraz aplikantów. Zainteresuje również księgowych, dyrektorów finansowych, przedsiębiorców i studentów prawa oraz pracowników naukowych zajmujących się problematyką kontroli podatkowej, postępowania podatkowego i postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych. Książka stanowi kompendium wiedzy o procedurach podatkowych, poczynając od czynności sprawdzają

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

MERITUM Prawo pracy 2019

MERITUM Prawo pracy 2019

Aleksander Kaźmierski

Meritum z prawa pracy na 2017 rok adresowane jest do pracowników działów kadr i działów prawnych, pracowników biur księgowo-rachunkowych, a także do radców prawnych. W jednej zwartej publikacji czytelnik znajdzie kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc. Omówiono zatem m.in. sposoby nawiązania stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, elastyczne formy zatrudnienia, up

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Meritum Podatki 2019

Meritum Podatki 2019

Aleksander Kaźmierski

Meritum z podatków na 2017 rok adresowane jest do pracowników biur księgowo-rachunkowych, pracowników działów prawnych, doradców podatkowych oraz radców prawnych. W jednej publikacji znajdziesz praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową. Atutem Meritum Podatki 2017 jest poradnikowe uj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

For took: 477.061ms