Aleksandra Bieniaszewska

- Sprawozdania podatkowe


Sprawozdania podatkowe

Sprawozdania podatkowe

Aleksandra Bieniaszewska

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie sprawozdań podatkowych gmin w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Sprawozdanie składa się z dwóch części:I. Informacje o wysokości stawek podatku od nieruchomości zgodnie z treścią uch

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 62.53 zł 79

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2019

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2019

Aleksandra Bieniaszewska

Od 1.1.2018 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przesyłać do MF nowe sprawozdanie SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Regulacja ta została wprowadzona na mocy ustawy z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2141), a szczegółowe regulacje w tym zakresie zawarto w rozporządzeniu Mini

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Zbiór przepisów z finansów publicznych

Zbiór przepisów z finansów publicznych

Wojciech Białończyk

Treść niniejszej publikacji obejmuje ustawę o finansach publicznych i jej najważniejsze akty wykonawcze. Ponadto w książce zamieściliśmy komentarz do zmian w ustawie o finansach publicznych z 2009 r., które weszły w życie 1.1.2011 r. oraz przedstawiamy omówienie – na zasadzie porównania starych i nowych przepisów – wszystkich publikowanych rozporządzeń wykonawczych. Od 1.1.2011

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Zbiór przepisów z finansów publicznych 2019

Zbiór przepisów z finansów publicznych 2019

Wojciech Białończyk

Książka obejmuje treść ustawy o finansach publicznych oraz 23 najważniejsze akty wykonawcze do tej ustawy. W książce znajdują się zatem aktualne w 2012 r. teksty: Ustawy o finansach publicznych, Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, Klasyfikacji budżetowej. W stosunku do poprzedniej wersji książka obecna zawiera dwa dodatkowe akty prawne: Rozp

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Zbiór przepisów z finansów publicznych 2019

Zbiór przepisów z finansów publicznych 2019

Wojciech Białończyk

Teksty ustaw o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych z komentarzem. Książka obejmuje treść ustawy o finansach publicznych oraz 23 najważniejsze akty wykonawcze do tej ustawy. W książce znajdują się zatem aktualne w 2012 r. teksty: Ustawy o finansach publicznych, Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, Klasyfikacji budżetowej. W stosu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck