Aleksandra Cempura

- Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych


Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych

Aleksandra Cempura

W książce omówiono najważniejsze pisma procesowe: pozwy, apelacje, akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań oraz propozycje czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. Wzory pism przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem przykładów czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych. Opracowanie zawiera m.in. z

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 136.00 zł 179

Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura

Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura

Aleksandra Cempura

Książka Metodyka sporządzania umów gospodarczych zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. W książce Metodyka sporządzania umów gospodarczych autorki zawarły: zwięzłe omówienie istotn

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 136.00 zł 179

Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura

Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura

Aleksandra Cempura

Metodyka zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. W metodyce autorki zawarły:- zwięzłe omówienie istotnych zagadnień stosunku zobowiązaniowego i oświadczenia woli, - wiele konkretnych przykład

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 155.81 zł 179

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych cywilnych gospodarczych i administracyjnych

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych cywilnych gospodarczych i administracyjnych

Aleksandra Cempura

Kolejne zawiera omówienie najważniejszych pism procesowych: pozwów, apelacji, aktów oskarżenia sporządzanych w toku postępowań oraz propozycję czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. Wzory pism przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem przykładów czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych. Dodatkowo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych cywilnych gospodarczych i administracyjnych

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych cywilnych gospodarczych i administracyjnych

Aleksandra Cempura

Cempura i Kasoli przedstawiają jak sporządzić pisma procesowe w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. Książka jest doskonałą pomocą, zawiera omówienie najważniejszych pism procesowych sporządzanych w toku postępowań oraz propozycję czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. Wzory pism przedstawiono w sposób praktyczny

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych cywilnych gospodarczych i administracyjnych

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych cywilnych gospodarczych i administracyjnych

Aleksandra Cempura

Jest to kolejne wydanie publikacji, która zawiera omówienie najważniejszych pism procesowych: pozwów, apelacji, aktów oskarżenia sporządzanych w toku postępowań oraz propozycję czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. Wzory pism przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem przykładów czynności podejmowanych w określonych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska