Aleksandra Cempura

- Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych


metodyka-wydawnictwa-wolters.jpg

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych

Aleksandra Cempura

Publikacja zawiera omówienie najważniejszych pism procesowych: pozwów, apelacji, aktów oskarżenia sporządzanych w toku postępowań oraz propozycję czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia.Wzory pism przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem przykładów czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych. Dodatkowo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 127.04 zł 179

metodyka-sporzadzania-umow-cempura-2018.jpg

Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura

Aleksandra Cempura

Publikacja Metodyka sporządzania umów gospodarczych zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. W książce Metodyka sporządzania umów gospodarczych autorki zawarły: zwięzłe omówienie istot

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

metodykapismprocesowychkarnych2016.jpg

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych cywilnych gospodarczych i administracyjnych

Aleksandra Cempura

Kolejne zawiera omówienie najważniejszych pism procesowych: pozwów, apelacji, aktów oskarżenia sporządzanych w toku postępowań oraz propozycję czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. Wzory pism przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem przykładów czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych. Dodatkowo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

metodykapismprocesowychkarnych.jpg

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych cywilnych gospodarczych i administracyjnych

Aleksandra Cempura

Cempura i Kasoli przedstawiają jak sporządzić pisma procesowe w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. Książka jest doskonałą pomocą, zawiera omówienie najważniejszych pism procesowych sporządzanych w toku postępowań oraz propozycję czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. Wzory pism przedstawiono w sposób praktyczny

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

metodyka-sporzadzania-pism-761850i.jpg

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych cywilnych gospodarczych i administracyjnych

Aleksandra Cempura

Jest to kolejne wydanie publikacji, która zawiera omówienie najważniejszych pism procesowych: pozwów, apelacji, aktów oskarżenia sporządzanych w toku postępowań oraz propozycję czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. Wzory pism przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem przykładów czynności podejmowanych w określonych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska