Aleksandra Gaffke

- Vademecum kierownika urzędu stanu cywilnego + płyta CD


Vademecum kierownika urzędu stanu cywilnego

Vademecum kierownika urzędu stanu cywilnego + płyta CD

Aleksandra Gaffke

Książka omawia zadania i kompetencje kierownika USC ze wskazaniem przepisów prawa oraz aktualnego orzecznictwa sądowego. Podstawowym aktem prawnym jaki reguluje postępowanie kierownika USC jest ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego. Pozostałe zadania kierownika urzędu stanu cywilnego wyznaczają, m.in.:- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (zadania związane z zawarciem małżeństwa, nazwiskiem przyszłych małżonków, powrotem małżonka rozwiedzionego do poprzedniego nazwiska, a takż

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck