Alicja Grześkowiak

- Kodeks Karny komentarz Grześkowiak Wiak


Kodeks Karny komentarz Grześkowiak Wiak

Kodeks Karny komentarz Grześkowiak Wiak

Komentarze Kompaktowe

Komentarz do kodeksu karnego obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, a także w Przepisach wprowadzających Kodeks karny. Stanowi zatem pełne przedstawienie wszystkich kwestii związanych z:- zasadami odpowiedzialności karnej,- pojęciem przestępstwa,- systemem stosowanych środków penalnych,- obowiązywaniem Kodeksu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 262.14 zł 299

Kary i inne środki reakcji prawnokarnej Tom 6

Kary i inne środki reakcji prawnokarnej Tom 6

Melezini Mirosława

Tom 6. Systemu Prawa Karnego, odnoszący się do kluczowych kwestii dotyczących istoty kary i środków karnych napisany został przez 17 wybitnych Autorów, praktyków, specjalistów z dziedziny prawa karnego. Autorzy – wybitni specjaliści z zakresu penologii – omawiają kwestie istotne z punku widzenia społecznego poczucia bezpieczeństwa, takie jak zaostrzanie ustawowego zagrożenia kar

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo karne Skrypty Becka

Prawo karne Skrypty Becka

Alicja Grześkowiak

Skrypt z prawa karnego zawiera najbardziej istotne wiadomości z zakresu prawa karnego. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:pojęcia prawa karnego,źródeł prawa karnego,definicji i struktury przestępstwa,kontratypów,form stadialnych i zjawiskowych przestępstwa,zbiegu przestępstw i przepisów,środków penalnych,typów przestępstw.Szóste wydanie zostało uzupełnione o najnowszą literatur

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 52.75 zł 69

Kodeks Karny komentarz Grześkowiak

Kodeks Karny komentarz Grześkowiak

Krzysztof Wiak

Komentarz do kodeksu karnego obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, a także w Przepisach wprowadzających Kodeks karny. Stanowi zatem pełne przedstawienie wszystkich kwestii związanych z:- zasadami odpowiedzialności karnej,- pojęciem przestępstwa,- systemem stosowanych środków penalnych,- obowiązywaniem Kodeksu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 239.89 zł 279