Andruszkiewicz Krzysztof

- MARKETING PODRĘCZNIK AKADEMICKI


MARKETING PODRĘCZNIK AKADEMICKI

MARKETING PODRĘCZNIK AKADEMICKI

Andruszkiewicz Krzysztof

Celem podręcznika z marketingu jest syntetyczne przedstawienie najważniejszych zagadnień umożliwiających zrozumienie istoty marketingu i stworzenie podstaw do dalszego studiowania. Podręcznik ma za zadanie wpojenie studentom najważniejszych zasad i reguł marketingu, będącego fundamentem marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz warunkiem osiągnięcia wysokiej pozycji rynkowej i ciągłego utrzymywania i poprawiania konkurencyjności firmy. Jest on adresowany do studentów na

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Strategiczne zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu

Strategiczne zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu

Andruszkiewicz Krzysztof

Ze wstępu Uwarunkowania, w jakich znalazły się polskie przedsiębiorstwa w przeciągu ostat­nich kilkunastu latach, uległy głębokim i niekwestionowanym zmianom. Stało się w taki sposób na skutek przemian połączonych z transformacją systemową polskiej gospodarki również rozpoczętą integracją kraju z Unią Europejską. Współczesne otoczenie, jako wybitnie istotna zmienna niezależna, wpływa z jeszcze większą siłą na wszelkie podmioty gospodarcze. Wpływ ten staje się na

Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika