Andrzej Łukaszewicz

- Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne


Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne

Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne

Andrzej Łukaszewicz

Dużą część książki o zabezpieczaniu interesów zamawiającego stanowią propozycje wzorów umów dla różnych rodzajów zamówień, które zamieszczono również na dołączonej do opracowania płycie CD. Autor książki omawia najważniejsze zagadnienia związane z umowami o zamówienia publiczne w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych. Analizuje także problematykę zawierania umów ramowych i podwykonawczych oraz wskazuje na najczęstsze błędy i uchybienia, jakie pojawiaj

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Prawo zamówień publicznych Praktyczny komentarz ekspertów

Prawo zamówień publicznych Praktyczny komentarz ekspertów

Agata Hryc Ląd

W grudniu 2009 r. oraz w styczniu 2010 r. weszły w życie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych. Niektóre przepisy znowelizowanej ustawy Pzp nie są jednoznaczne, a ich niewłaściwe stosowanie grozi poważnymi konsekwencjami. Czy wiesz zatem, jak poprawnie je interpretować ? Prawo zamówień publicznych Komentarz praktyczny komentarz ekspertówto wyjątkowy przewodnik po ustawie Pzp, dzięki któremu będziesz wiedział dokładnie, jak stosować nowe przepisy i zdobędziesz pewność,

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego