Andrzej Bałandynowicz

- PROBACJA RESOCJALIZACJA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA WYD2


Probacja-Resocjalizacja.jpg

PROBACJA RESOCJALIZACJA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA WYD2

Andrzej Bałandynowicz

Prezentowana publikacja oparta jest na podejściu interdyscyplinarno-międzyobszarowym. Autor ukazuje koncepcję probacji, która pozwala na stosowanie we wspomaganiu i nabywaniu umiejętności komunikacyjnych, rozwojowych i przystosowawczych osób karanych, wartości kreujących ich tożsamość osobową.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 64.89 zł 79