Andrzej Bałandynowicz

- Probacja Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa Konteksty antropologiczno-filozoficzne


PROBACJA RESOCJALIZACJA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA WYD2

Probacja Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa Konteksty antropologiczno-filozoficzne

Andrzej Bałandynowicz

Prezentowana publikacja oparta jest na podejściu interdyscyplinarno-międzyobszarowym. Autor ukazuje koncepcję probacji, która pozwala na stosowanie we wspomaganiu i nabywaniu umiejętności komunikacyjnych, rozwojowych i przystosowawczych osób karanych, wartości kreujących ich tożsamość osobową.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

For took: 426.347ms