Andrzej Barański

- Karta nauczyciela Komentarz Barański


Karta nauczyciela Komentarz Barański

Karta nauczyciela Komentarz Barański

Andrzej Barański

W komentarzu do karty nauczyciela przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak:- nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem,- wymagania kwalifikacyjne nauczycieli,- warunki pracy oraz wynagrodzenia, nagrody i odznaczenia nauczycieli,- uprawnienia socjalne i urlopy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 128.58 zł 169

Karta Nauczyciela Komentarz

Karta Nauczyciela Komentarz

Andrzej Barański

Komentarz do karty nauczyciela stanowi nieocenione źródło wiedzy dla kadry pedagogicznej, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich innych osób i instytucji zajmujących się problematyką oświatową. Komentarz stanowi dogłębną analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska