Andrzej Bielski

- Opłaty za przedszkola publiczne Ustalanie opłat za wychowanie przedszkolne i wyżywienie oraz ich egzekucja


Opłaty za przedszkola publiczne

Opłaty za przedszkola publiczne Ustalanie opłat za wychowanie przedszkolne i wyżywienie oraz ich egzekucja

Andrzej Bielski

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Jednym z przedmiotów tej regulacji są opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w placówkach przedszkolnych. Zgodnie z art. 52 ust. 15 tej ustawy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodat

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Likwidacja zaległości z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych + płyta CD

Likwidacja zaległości z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych + płyta CD

Andrzej Bielski

Praktycznie wszystkie gminy w Polsce borykają się z problemem nieściągalnych należności z tytułu czynszu za najem lokali komunalnych. Skala zadłużenia najemców jest olbrzymia, a podejmowane przez władze gmin kroki zmierzające do jej redukcji są w często nieefektywne. Celem niniejszej książki jest przybliżenie pracownikom realizującym czynności polegające na windykacji należności czynszowych, szeroko rozumianego otoczenia prawnego tych działań, oraz instytucji prawnych mog

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck