Andrzej Bielski

- Likwidacja zaległości z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych + płyta CD


zaleglosci-z-najmu-ksiazka.jpg

Likwidacja zaległości z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych + płyta CD

Andrzej Bielski

Praktycznie wszystkie gminy w Polsce borykają się z problemem nieściągalnych należności z tytułu czynszu za najem lokali komunalnych. Skala zadłużenia najemców jest olbrzymia, a podejmowane przez władze gmin kroki zmierzające do jej redukcji są w często nieefektywne. Celem niniejszej książki jest przybliżenie pracownikom realizującym czynności polegające na windykacji należno

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 104.49 zł 129