Andrzej Borodo

- Ustawa o finansach publicznych Komentarz Ofiarski Wolters 2020


Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Ustawa o finansach publicznych Komentarz Ofiarski Wolters 2020

Zbigniew Ofiarski

W komentarzu zamieszczono systematyczną i wyczerpującą analizę wszystkich przepisów ustawy, w tym również przepisów uchylonych w poszczególnych latach. Obecne wydanie uwzględnia regulacje wchodzące w życie do 10 stycznia 2020 r., których celem było dostosowanie przepisów ustawy do stanu prawnego ukształtowanego przez nowelizacje innych ustaw oraz zwiększenie bezpieczeństwa finansowego państwa, w tym przez zracjonalizowanie możliwości zadłużania się jednostek samorządu te

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 264.99 zł 289

Finanse publiczne

Finanse publiczne zagadnienia ustrojowe i prawne

Andrzej Borodo

Podręcznik z finansów publicznych przedstawia zagadnienia prawne i ustrojowe polskich finansów publicznych z elementami finansów publicznych innych państw, a także z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej. W książce Finanse publiczne omówiono takie zagadnienia jak:- ogólne zagadnienia publicznej działalności finansowej, charakterystyka instytucji i problemów prawa finansowego, finanse państwa oraz dochody publiczne i podatki, finanse samorządu terytorialnego, publiczne prawo bankowe

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska