Andrzej Borodo

- Finanse publiczne zagadnienia ustrojowe i prawne


Finanse publiczne

Finanse publiczne zagadnienia ustrojowe i prawne

Andrzej Borodo

Podręcznik z finansów publicznych przedstawia zagadnienia prawne i ustrojowe polskich finansów publicznych z elementami finansów publicznych innych państw, a także z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej. W książce omówiono takie zagadnienia jak:- ogólne zagadnienia publicznej działalności finansowej, charakterystyka instytucji i problemów prawa finansowego, finanse państwa oraz dochody publiczne i podatki, finanse samorządu terytorialnego, publiczne prawo bankowe (w tym pozycja i

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Ustawa o finansach publicznych Komentarz 2019

Duże Komentarze

Komentarz do ustawy o finansach publicznych jest wspólnym przedsięwzięciem autorów – specjalistów reprezentujących kilka ośrodków akademickich, w których od wielu lat są prowadzone badania nad sektorem finansów publicznych. Pozwoliło to nie tylko dokonać analiz oraz ocen regulacji prawnych zawartych w obecnej ustawie, lecz również w niezbędnym zakresie nawiązano do postanowień dwóch poprzednio obowiązujących ustaw o finansach publicznych. W komentarzu do ustawy o finansach

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska