Andrzej Czerniak

- Agregowanie zamówień publicznych


Zamówienia publiczne

Agregowanie zamówień publicznych

Andrzej Czerniak

Pierwsza publikacja na rynku kompleksowo opisująca kwestie agregowania zamówień w polskim systemie prawnym – od momentu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, poprzez wybór najlepszej techniki łączenia poszczególnych zakupów w ramach jednego postępowania, aż po ich realizację. Sięgając po tę pozycję czytelnik otrzyma niezbędną wiedzę o dostępnych instytucjach prawnych umożliwiających łączenie poszczególnych zamówień oraz o mechanizmach przeciwdziałających nadm

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom