Andrzej Gospodarowicz

- Zarządzanie instytucjami kredytowymi


Zarządzanie instytucjami kredytowymi

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

Andrzej Gospodarowicz

Przywołane w tytule i zastosowane w treści podręcznika pojęcie instytucji kredytowej jest określeniem podmiotu prowadzącego we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i na udzielaniu kredytów lubWprowadzenie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Zarządzanie bankiem komercyjnym

Zarządzanie bankiem komercyjnym

Andrzej Gospodarowicz

Bank jako przedsiębiorstwo różni się znacznie od przedsiębiorstwa przemysłowego lub budowlanego. Do tych różnic można zaliczyć przede wszystkim cechy usług bankowych, proces ich powstawania oraz specyfikę warunków działania banków.Celem niniejszej książki jest przedstawienie ważniejszych problemów zarządzania bankiem komercyjnym traktowanym jako specyficzne przedsiębiorstwo, a

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.