Andrzej Gospodarowicz

- Bankowość elektroniczna


PWEW-01668.jpg

Bankowość elektroniczna

Andrzej Gospodarowicz

W ostatnich kilku latach obserwuje się bardzo szerokie wykorzystanie technologii informatycznych w świadczeniu usług bankowych. W szybkim tempie rozwija się tradycyjna bankowość internetowa, w ramach której pojawiło się szereg nowości. Szczególnie dynamicznie rośnie wykorzystanie smartfonów, a wraz z nim na pierwszy plan wysuwa się tzw. bankowość mobilna. Autorzy publikacji szczeg

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 49.44 zł 59

instytucjekredytowe.jpg

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

Andrzej Gospodarowicz

Przywołane w tytule i zastosowane w treści podręcznika pojęcie instytucji kredytowej jest określeniem podmiotu prowadzącego we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i na udzielaniu kredytów lubWprowadzenie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

PWEW-01621.jpg

Zarządzanie bankiem komercyjnym

Andrzej Gospodarowicz

Bank jako przedsiębiorstwo różni się znacznie od przedsiębiorstwa przemysłowego lub budowlanego. Do tych różnic można zaliczyć przede wszystkim cechy usług bankowych, proces ich powstawania oraz specyfikę warunków działania banków.Celem niniejszej książki jest przedstawienie ważniejszych problemów zarządzania bankiem komercyjnym traktowanym jako specyficzne przedsiębiorstwo, a

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.