Andrzej Grzegorz Harla

- Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych


Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych

Andrzej Grzegorz Harla

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych z zakresu: kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu pracy, kodeksu spółek handlowych, kodeksu postępowania cywilnego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych

Andrzej Grzegorz Harla

Niniejsze wydanie uwzględnia dotychczasowe zmiany w stanie prawnym, w szczególności wprowadzone poniższymi ustawami : 1. ustawą z dnia 24.05.2000 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 48, poz. 554) oraz m.in. ustawą z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98), ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 178, poz. 1478), 2. ustawą z dnia 15.09.2000. r. -

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR