Andrzej Jakubecki

- Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe System Prawa Handlowego Tom 6


Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe System Prawa Handlowego Tom 6

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe System Prawa Handlowego Tom 6

Anna Hrycaj

W 2. wydaniu Systemu Prawa Handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe w sposób wnikliwy i kompleksowy omówiono zagadnienia dotyczące ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) oraz ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.) po wprowadzonych, nowo obowiązujących zmianach. Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z Prawem upadłościowym stanowią całościową regulację prawną, której prz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Duże Komentarze Becka

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach, zarówno w interesie publicznym, jak i przedsiębiorców oraz klientów. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą analizę wszystkich artykułów ustawy, z wykorzystaniem bogatego dorobku judykatury, innych krajow

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Notarialne tytuły egzekucyjne

Notarialne tytuły egzekucyjne

Andrzej Marciniak

Zasadniczym celem tego opracowania jest przedstawienie niezbędnych dla potrzeb legislacyjnych teoretycznych podstaw dopuszczalności kreowania pozasądowych tytułów egzekucyjnych, z uwzględnieniem ich kontekstu historycznego, prawno-porównawczego oraz konstytucyjnego. Historyczne uwarunkowania normatywnej kreacji takich tytułów a także ich funkcjonowania w obrocie prawnym pozwoli – jak się wydaje – docenić rolę pozasądowych tytułów egzekucyjnych, a w konsekwencji mieć wpływ n

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 1 i 2

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 1 i 2

Joanna Bodio

W komentarzu do kodeksu postępowania cywilnego w sposób syntetyczny i przystępny omówiono instytucje i zagadnienia związane z interpretacją przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Siódme wydanie komentarza pod redakcją naukową prof. dr. hab. Andrzeja Jakubeckiego prezentuje wszystkie zmiany kodeksu, które miały miejsce od ostatniego wydania w tym m.in.: - będące konsekwencją zawartych w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

System Prawa Procesowego Cywilnego Tom 5

System Prawa Procesowego Cywilnego Tom 5

Tadeusz Ereciński

Kolejny tom Systemu Prawa Procesowego Cywilnego, który dotyczy postępowania zabezpieczającego w postępowaniu cywilnym. W postępowaniu zabezpieczającym dokonuje się zabezpieczenia roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym, co jest przesłanką należytej i w pełni skutecznej ochrony prawnej. W opracowaniu przedstawiono problematykę zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu cywilnym z uwzględnieniem tła historycznego i prawnoporównawczego, przy wykorzystaniu źródeł i orzeczn

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Szwaja Janusz

Komentarz w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach, zarówno w interesie publicznym, jak i przedsiębiorców oraz klientów. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą analizę wszystkich artykułów ustawy, z wykorzystaniem bogatego dorobku judykatury, innych krajowych aktów prawnych związanych z tym zagadni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 5 Artykuły 1096-1217

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 5 Artykuły 1096-1217

Piotr Rylski

Omówienie zmian wprowadzonych ustawą z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381), które wejdą w życie 3 maja 2012 r. Tom piąty komentarza uwzględnia przepisy części czwartej Kodeksu dotyczące międzynarodowego postępowania cywilnego (artykuły 1097-115312 ) oraz części piątej regulującej zagadnienia związane z sądem arbitrażowym (polubownym) (artykuły 1154 - 1217). W sposób kompletny i szczeg

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz

Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz

Andrzej Jakubecki

Prawo upadłościowe i naprawcze, które uchyliło pochodzące z lat 30. XX w. Prawo upadłościowe oraz Prawo o postępowaniu układowym, umożliwia w sposób optymalny rozwiązywanie problemów związanych z niewypłacalnością przedsiębiorców oraz innych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym. W przeciwieństwie do uchylonego Prawa upadłościowego nowe Prawo upadłościowe i naprawcze umożliwia nie tylko zaspokojenie wierzycieli niewypłacalnego dłużnika w drodze egzekucji

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy