Andrzej Jan Szereda

- Akty notarialne Praktyczne komentarze Orzecznictwo Koszty + Płyta CD


Akty notarialne Praktyczne komentarze. Orzecznictwo Koszty

Akty notarialne Praktyczne komentarze Orzecznictwo Koszty + Płyta CD

Andrzej Jan Szereda

Komentarz zawiera 246 wzorów aktów notarialnych najczęściej spotykanych w praktyce. W drugim wydaniu komentarza dodano nowe wzory dotyczące m.in. zasad tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy wynikające z ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), która weszła w życie z dniem 25.2.2019 r. Ponadto zaktualizowano akty notarialne, orzecznictwo oraz koszty i uwzględniono wszystkie najnowsze

Wydawnictwo: C.H. Beck

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Andrzej Marciniak

Notarialne poświadczenie dziedziczenia (APD) jest jedną z możliwości potwierdzenia praw do spadku. Zgodnie z art.1025 § 1 KC ustalenie nabycia spadku może nastąpić według wyboru zainteresowanego w drodze sądowej przez stwierdzenie nabycia spadku albo z pominięciem tej drogi przez sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Stosownie do wynikającego z art. 1025 § 2 KC domniemania prawnego, skutecznego erga omnes, osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spad

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustrój notariatu Komentarz do art 1–78d Prawa o notariacie

Ustrój notariatu Komentarz do art 1–78d Prawa o notariacie

Andrzej Rataj

Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie to publikacja zawierająca kompleksowy komentarz do artykułów dotyczących ustroju notariatu umieszczonych w ustawie z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) z uwzględnieniem aktualnych zmian, orzecznictwa czy poglądów doktryny.W publikacji szczegółowo zostały omówione zagadnienia dotyczące:kompetencji notariusza, wynagrodzenia, zwolnienia od opłat, pieczęci urzędowej, rejestru kance

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Czynności notarialne Komentarz do art. 79–112 Prawa o notariacie

Czynności notarialne Komentarz do art. 79–112 Prawa o notariacie

Andrzej Jan Szereda

Komentarz o czynnościach notarialnych do art. 79–112 Prawa o notariacie to publikacja zawierająca kompleksowy komentarz do artykułów dotyczących czynności notarialnych umieszczonych w ustawie z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.).Notariusz dokonuje czynności notarialnych, które zgodnie z Prawem o notariacie mają charakter dokumentów urzędowych. Podczas tych czynności notariusz zobowiązany jest chronić prawa i słuszne interesy stron, a tak

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck