Andrzej Kidyba

- Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba Tom 1 i 2


Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba Tom 1 i 2

Andrzej Kidyba

Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W komentarzu uwzględniono zmiany do kodeksu wprowadzone między innymi:- ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398);- ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach z

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo handlowe Kidyba

Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze

Andrzej Kidyba

Książka z prawa handlowego wydawnictwa BECK składa się z trzech części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym (w tym zasad prowadzenia spraw i reprezentacji);- druga przedstawia podmioty występujące w obrocie gospodarczym, w tym m.in. spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, instytucje not for profit;- t

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Meritum Prawo Spółek Kidyba

Meritum Prawo Spółek Kidyba 2020

Andrzej Kidyba

Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 2 Komentarz do art. 151–300

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 2 Komentarz do art. 151–300 omówienie przepisów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Andrzej Kidyba

W tomie drugim dużego komentarza do kodeksu spółek handlowych pod redakcją prof. Andrzeja Kidyby omówiono przepisy regulujące działanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Autorami publikacji są znakomici przedstawiciele nauki prawa handlowego, a także praktycy.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Łączenie podział i przekształcanie spółek handlowych Kidyba

Łączenie podział i przekształcanie spółek handlowych Kidyba

Andrzej Kidyba

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie prawnych środków transformacji podmiotów gospodarczych – przede wszystkim spółek handlowych, ale także spółki cywilnej, jednoosobowej działalności gospodarczej i spółdzielni pracy. Podjęto w niej próbę wyjaśnienia szeregu wątpliwości z praktyki stosowania prawa, odnosząc się w szczególności do takich kwestii jak: ochrona wierzycieli transformujących się spółek, obrona interesów wspólników (akcjonariuszy), odpowiedzialność

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Umowy w obrocie gospodarczym Kidyba

Umowy w obrocie gospodarczym Kidyba

Andrzej Kidyba

Publikacja stanowi rozwinięcie i uzupełnienie dwóch poprzednich książek z serii "Biblioteka Prawa Handlowego": Kodeksowe umowy handlowe i Pozakodeksowe umowy handlowe. Zawiera wzory umów handlowych wraz ze zwięzłymi komentarzami oraz odpowiednio dobranym orzecznictwem. W drugim wydaniu uwzględniono ostatnie zmiany w przepisach, m.in. dotyczące umowy maklerskiej, omówionej szerzej jako umowa w zakresie instytucji finansowych, a nie tylko papierów wartościowych.W części dotyczącej

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo Handlowe

Prawo Handlowe

Andrzej Kidyba

Książka Prawo handlowe składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym, druga przedstawia podmioty występujące w obrocie gospodarczym, w tym m.in. spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje i stowarzyszenia, trzecia zawiera opisy nazwanych i nienazwanych umów handlowych np. um

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo Handlowe

Prawo Handlowe

Andrzej Kidyba

Książka Prawo handlowe składa się z trzech części, z których: * pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym, * druga przedstawia podmioty występujące w obrocie gospodarczym, w tym m.in. spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje i stowarzyszenia, * trzecia zawiera opisy nazwanych i nienazwanych umów handlowych np.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo handlowe Kidyba Studia Prawnicze

Prawo handlowe Kidyba Studia Prawnicze

Kidyba Andrzej

Książka z Prawa handlowego składa się z trzech części, z których pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym,- druga przedstawia podmioty występujące w obrocie gospodarczym, w tym spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje i stowarzyszenia,- trzecia zawiera opisy nazwanych i nienazwanych umów handlowych, np. umowy sprze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo handlowe

Prawo handlowe

Andrzej Kidyba

Książka Prawo handlowe składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiebiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym, druga przedstawia podmioty występujące w obrocie gospodarczym, w tym spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiebiorstwa państwowe, fundacje i stowarzyszenia, trzecia zawiera opisy nazwanych i nienazwanych umów handlowych, np. umowy sprzedaż

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck